Gjeldende avtaler

Dette er de gjeldende avtaletekstene for kopiering og digital formidling.

Utdanning og offentlig forvaltning

Næringsliv og organisasjoner

Kirker og trossamfunn

Frivillig musikkliv

Nasjonalbiblioteket

Øvrige formidlingsavtaler