Vederlag til utlandet

Vederlag til utenlandske og samiske rettighetshavere utbetales i henhold til inngåtte representasjonsavtaler. Her er en oversikt over organisasjonene Kopinor har avtaler med.

A-avtaler

Avtaler om utveksling av rettigheter og vederlag.

 • Argentina: Centro de Administración de Derechos Reprográficos, Asociación Civil (CADRA)
 • Australia: Copyright Agency
 • Belgia: Reprobel
 • Canada: Access Copyright, The Canadian Copyright Licensing Agency og Copibec
 • Danmark: Copydan Tekst og node
 • Finland: Kopiosto
 • Frankrike: Centre Français d'Exploitation du Droit de Copie (CFC)
 • India: Indian Reprographic Rights Organisation (IRRO)
 • Irland: Irish Copyright Licensing Agency (ICLA)
 • Island: Fjölís
 • Italia: Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) og Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali (EDISER)
 • Jamaica: Jamaican Copyright Licensing Agency (JAMCOPY)
 • Nederland: Stichting Reprorecht
 • New Zealand: Copyright Licensing New Zealand (CLNZ)
 • Polen: The Association of Copyright Collective Administration for Authors of Scientific and Technical Works (KOPIPOL)
 • Singapore: The Copyright Licensing & Administration Society of Singapore Limited (CLASS)
 • Spania: Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO)
 • Storbritannia: Copyright Licensing Agency, Ltd. (CLA) og NLA media access
 • Sverige: Bonus Copyright Access
 • Sør-Afrika: Dramatic, Artistic and Literary Rights Organisation (DALRO)
 • Tyskland: VG Bild-Kunst, VG Musikedition og VG Wort
 • USA: Copyright Clearance Center, Inc. (CCC)

B-avtaler

Avtaler om utveksling av rettigheter, mens vederlag forblir i opptjeningslandet.

 • Colombia: Colombian Center of Reprographic Rights (CDR)
 • Færøyene: Fjölrit
 • Georgia: Georgian Copyright Association (GCA)
 • Hellas: Greek Collecting Society for Literary Works (OSDEL) og Greek Collecting Society for Works of Visual Arts (OSDEETE)
 • Hongkong: Hong Kong Reprographic Rights Licensing Society (HKRRLS)
 • Kenya: Kopiken
 • Malawi: Copyright Society of Malawi (COSOMA)
 • Mauritius: Mauritius Society of Authors (MASA)
 • Mexico: Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor (CeMPro)
 • Slovenia: Slovenska avtorska in založniška organizacija za pravice reproduciranja (SAZOR)
 • Sveits: Pro Litteris
 • Sør-Korea: Korea Literature, Academic works and Art Copyright Association (KOLAA)
 • Tsjekkia: DILIA - Theatrical, Literary and Audiovisual Agency og Ochranná organizace autorská (OOA-S)
 • Uganda: Uganda Reproduction Rights Organisation (URRO)
 • Ungarn: Hungarian Alliance of Reprographic Rights (HARR)
 • Vietnam: The Vietnamese Reproduction Rights Organization (VIETRRO)
 • Zambia: Zambia Reprographic Rights Society (ZARRSO)
 • Østerrike: Literar-Mechana

Øvrige avtaler

Fullmaktsavtaler og avtaler om overføring av vederlag

 • Nederland: Stichting LIRA
 • Nigeria: Repronig
 • Storbritannia: Authors' Licensing and Collecting Society (ALCS), The Ivors Academy og Music Publishers Association (MPA)
 • USA: Music Publishers' Association

Land uten avtaler

Vederlag til rettighetshavere fra land hvor Kopinor ikke har representasjonsavtale med en relevant organisasjon, samt vederlag for verk der opprinnelseslandet ikke kan identifiseres, blir avsatt i tre år i påvente av eventuell avtaleinngåelse og for å møte eventuelle krav.

Vederlag for samiske verk

Vederlag for samiske verk fordeles til forvaltningsorganisasjonen Sámikopiija i henhold til en egen avtale. Sámikopiija fordeler vederlaget videre via organisasjoner for samiske rettighetshavere.

  Kontakt

 • Hege Døssland Avdelingsdirektør, avtaler og kunder
  E-post: hd@kopinor.no Telefon: 23 10 74 54 | 924 59 622