Vederlag til utlandet

Vederlag til utlandet utbetales i henhold til inngåtte gjensidighetsavtaler. Her er en oversikt over organisasjonene Kopinor har avtaler med.

A-avtaler

Gjensidighetsavtaler om utveksling av rettigheter og vederlag.

 • Argentina: Centro de Administración de Derechos Reprográficos, Asociación Civil (CADRA)
 • Australia: Copyright Agency
 • Belgia: Reprobel
 • Canada: Access Copyright, The Canadian Copyright Licensing Agency og Copibec
 • Danmark: Copydan Tekst og node
 • Finland: Kopiosto
 • Frankrike: Centre Français d'Exploitation du Droit de Copie (CFC)
 • India: Indian Reprographic Rights Organisation (IRRO)
 • Irland: Irish Copyright Licensing Agency (ICLA)
 • Island: Fjölís
 • Italia: Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) og Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali (EDISER)
 • Jamaica: Jamaican Copyright Licensing Agency (JAMCOPY)
 • Nederland: Stichting Reprorecht
 • Polen: The Association of Copyright Collective Administration for Authors of Scientific and Technical Works (KOPIPOL)
 • Russland: Копирус – CopyRus
 • Singapore: The Copyright Licensing & Administration Society of Singapore Limited (CLASS)
 • Spania: Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO)
 • Storbritannia: Copyright Licensing Agency, Ltd. (CLA) og NLA media access
 • Sverige: Bonus Copyright Access
 • Sør-Afrika: Dramatic, Artistic and Literary Rights Organisation (DALRO)
 • Tyskland: VG Bild-Kunst, VG Musikedition og VG Wort
 • USA: Copyright Clearance Center, Inc. (CCC)

B-avtaler

Gjensidighetsavtaler om utveksling av rettigheter; vederlag forblir i opptjeningslandet.

 • Colombia: Colombian Center of Reprographic Rights (CDR)
 • Færøyene: Fjölrit
 • Georgia: Georgian Copyright Association (GCA)
 • Hellas: Greek Collecting Society for Literary Works (OSDEL) og Greek Collecting Society for Works of Visual Arts (OSDEETE)
 • Hongkong: Hong Kong Reprographic Rights Licensing Society (HKRRLS)
 • Kenya: Kopiken
 • Malawi: Copyright Society of Malawi (COSOMA)
 • Mauritius: Mauritius Society of Authors (MASA)
 • Mexico: Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor (CeMPro)
 • New Zealand: Copyright Licensing New Zealand (CLNZ)
 • Slovenia: Slovenska avtorska in založniška organizacija za pravice reproduciranja (SAZOR)
 • Sveits: Pro Litteris
 • Sør-Korea: Korea Literature, Academic works and Art Copyright Association (KOLAA)
 • Tsjekkia: DILIA - Theatrical, Literary and Audiovisual Agency og Ochranná organizace autorská (OOA-S)
 • Uganda: Uganda Reproduction Rights Organisation (URRO)
 • Ungarn: Hungarian Alliance of Reprographic Rights (HARR)
 • Vietnam: The Vietnamese Reproduction Rights Organization (VIETRRO)
 • Zambia: Zambia Reprographic Rights Society (ZARRSO)
 • Zimbabwe: ZimCopy
 • Østerrike: Literar-Mechana

Øvrige avtaler

Fullmaktsavtaler og avtaler om overføring av vederlag

 • Nederland: Stichting LIRA
 • Nigeria: Repronig
 • Storbritannia: Authors' Licensing and Collecting Society (ALCS), The Ivors Academy og Music Publishers Association (MPA)
 • USA: Music Publishers' Association

Land uten avtaler

Vederlag til rettighetshavere i land som Kopinor ikke har noen gjensidighetsavtale med, blir avsatt på egen konto i tre år. Etter tre år blir vederlaget overført til Kopinors utviklingsfond (2/3) og til innenlands fordeling (1/3).

Når det kopierte verkets opprinnelsesland ikke kan identifiseres, overføres alt vederlag til Kopinors utviklingsfond.

Les mer om Kopinor utviklingsfond

  Kontakt

 • Hege Døssland Avdelingsdirektør, avtaler og kunder
  E-post: hd@kopinor.no Telefon: 23 10 74 54 | 924 59 622