Vederlag

Kopinor inngår avtaler på vegne av norske og utenlandske rettighetshavere.

Etter at driftskostnadene er dekket, overføres alt vederlag til rettighetshaverne. Det meste av vederlaget for norske verk overføres kollektivt til opphavernes og utgivernes organisasjoner for videre fordeling. Medlemmer og ikke-medlemmer har samme rett til vederlag.

Kollektivt vederlag til utlandet utbetales til organisasjoner som Kopinor har avtale med. I tillegg utbetales det vederlag individuelt til rettighetshavere i Norge og utlandet.