En samarbeidspartnerfor utdannings-Norge

Med Kopinor-avtalen er det lett å tilpasse lærestoffet– på papir eller læringsplattform

En avtale med Kopinor gjør det enkelt å bruke innhold som andre har laget

Kopinor tilbyr avtaler for skoler og barnehager:

  • Lærere, ansatte og elever kan kopiere innhold til intern bruk
  • Gjelder både fotokopiering og til f.eks. læringsplattform
  • Avtalen bidrar til at nye åndsverk blir skapt

En avtale gir rett til kopiering fra alt utgitt materiale – norsk og utenlandsk – slik som bøker, tidsskrifter, blader og aviser, samt innhold fra internett. Avtalen omfatter ikke kopiering av lyd og levende bilder, datamaskinprogrammer og -spill, eller originaleksemplar av billedkunst, fotografi eller lignende.

Kommunale og fylkeskommunale skoler og barnehager er dekket av avtalen som er  fremforhandlet av KS og Kopinor. For privatskoler og private barnehager gjelder avtalen for ett år av gangen og inngås av den enkelte skole/barnehage.

Det er videre inngått avtale med Folkehøgskolerådet for gjelder alle rådets medlemmer, mens avtalen med Voksenopplæringsforbundet (VOFO) gjelder de studieforbund som har tilsluttet seg avtalen.

Les mer om Kopinor-avtalen for skoler, barnehager og voksenopplæring

video

En hel verden av ekstra læringsstoff

Kopinoravtalen gir lærere tilgang til en hel verden av ekstra læringsstoff – på papir og digitalt. Vi har fulgt to lærere i deres arbeid med forberedelser av undervisningen.