Det lille ekstra

På denne siden kan dere hente mer informasjon om Kopinoravtalen for skolene. Bruk gjerne filmene og informasjonsmateriellet i lærerkollegiet for å øke bevisstheten om opphavsrett og kunnskapen om avtalen.

Det lille ekstra
Denne folderen er sendt til alle grunnskoler. Last ned eller bestill fler lenger ned på siden.

Gjennom kopieringsavtalen kan skolene supplere læremidlene ved å kopiere fra for eksempel bøker, aviser og innhold på internett.

Slik kan lærerne tilpasse undervisningen, være oppdatert, dekke spesielle emner, søke inspirasjon eller skape en personlig vri på et opplegg. Vi snakker om «Det lille ekstra».

video

Det lille ekstra

Vi følger lærer Marit Louka når hun skal lage et læringsopplegg for klasse 4c ved Os skole i Halden. I arbeidet med opplegget kommer hun over artikler og bilder hun vil bruke. Men hva kan hun benytte seg av, og hvor går grensene for lovlig bruk?

Filmer og informasjonsmateriell

Filmen fra Os skole i Halden forteller historien fra lærerens ståsted og gir samtidig informasjon om mulighetene og begrensningene som ligger i Kopinoravtalen.

Her er en kortere film som legger vekt på selve avtalen:

Klasse 4b deler også sine refleksjoner rundt opphavsrett og kopiering:

Informasjonsfolder

Folderen «Det lille ekstra» er høsten 2019 sendt til alle kommunale grunnskoler i landet. Dere kan få flere eksemplarer ved å henvende dere til oss, bruk gjerne skjemaet nederst på siden.

    Mer informasjon om skoleavtalen

  • Tony André Hasselø Konsulent, avtaler og individuell fordeling
    E-post: tah@kopinor.no Telefon: 23 10 74 41

Bestilling av informasjonsfolder