Informasjonsmateriell til skolene

På denne siden kan dere hente mer informasjon om Kopinor-avtalen for skolene. Bruk gjerne filmene og informasjonsmateriellet i klassen eller sammen med kolleger for å sette dere mer inn i opphavsrett og hva som gjelder i avtalen.

Gjennom Kopinor-avtalen kan skolene supplere læremidlene ved å kopiere fra for eksempel bøker, aviser og innhold på internett. Slik kan lærerne tilpasse undervisningen, være oppdatert, dekke spesielle emner, søke inspirasjon eller skape en personlig vri på et opplegg.

video

Slik fungerer avtalen

Med Kopinor-avtalen kan lærere kopiere fra all verdens tekst, noter og bilder. Ikke for å erstatte, men supplere lærebøker og annet undervisnings-materiale som skolene anskaffer. Vi snakker om å kopiere det lille ekstra!

video

Er det innafor?

En kopi er mye mer enn det som tradisjonelt lages på en kopimaskin. Alle skoler er omfattet av Kopinor-avtalen, og da er veldig mye lovlig når du trenger litt ekstra til undervisningen. Bendik er lærer og holder på med et undervisningsopplegg. Han er litt i tvil om hva som er lovlig å kopiere inn i oppgavene. Kameraten Thomas jobber i Kopinor og kan fortelle litt om hva som er innafor.

video

Det lille ekstra i grunnskolen

Vi har fulgt lærer Marit Louka når hun skal lage et læringsopplegg for klasse 4c ved Os skole i Halden. I arbeidet med opplegget kommer hun over artikler og bilder hun vil bruke. Men hva kan hun benytte seg av, og hvor går grensene for lovlig bruk?

video

Elever fra videregående skole om opphavsrett

Vi har snakket med elever fra 2. klasse medieproduksjon på Elvebakken videregående skole i Oslo om opphavsrett, deling og kreditering av egne og andres arbeider.

Informasjonsfolder

Folderen Det lille ekstra beskriver Kopinor-avtalen og hvilke muligheter og begrensninger som ligger i den.

Alle skoler har fått folderen tilsendt, og den kan også lastes ned her. Dere kan få flere eksemplarer ved å henvende dere til oss, bruk gjerne skjemaet nederst på siden.

    Last ned

  • Det lille ekstra (folder) Last ned

    Mer informasjon om skoleavtalen

  • Ida Lillefjære Seniorkonsulent, avtaler og forhandlinger
    E-post: il@kopinor.no Telefon: 23 10 74 46

Bestilling av informasjonsfolder