Kopinors ansatte

Foto: Finn Ståle Felberg

  Kontaktinformasjon

 • Yngve Slettholm Administrerende direktør
  E-post: ys@kopinor.no Telefon: 23 10 74 37 | 480 82 621
 • Julie Myhre Barkenæs Avdelingsdirektør, forvaltning og IKT
  E-post: jb@kopinor.no Telefon: 23 10 74 35 | 982 08 822
 • Kjetil Digre Avdelingsdirektør, kunnskap og kommunikasjon
  E-post: kd@kopinor.no Telefon: 23 10 74 58 | 466 25 445
 • Hege Døssland Avdelingsdirektør, avtaler og kunder
  E-post: hd@kopinor.no Telefon: 23 10 74 54 | 924 59 622
 • Tone Finstad Fjeld Økonomikonsulent
  E-post: tf@kopinor.no Telefon: 23 10 74 60
 • Hans-Petter Fuglerud Bistands- og utviklingssjef
  E-post: hpf@kopinor.no Telefon: 916 36 393
 • Julie Eng Grønlie Seniorkonsulent, avtaler og forhandlinger
  E-post: jeg@kopinor.no Telefon: 23 10 74 49
 • Ingrid Kløgetvedt Hansen Kundekonsulent, Bolk
  E-post: ikh@kopinor.no Telefon: 23 10 74 57
 • Tony André Hasselø Konsulent, avtaler og individuell fordeling
  E-post: tah@kopinor.no Telefon: 23 10 74 41
 • Helge Jagland Statistikk- og analysesjef
  E-post: hj@kopinor.no Telefon: 23 10 74 53 | 975 61 996
 • Christer Jakobsen Driftsleder IKT
  E-post: chj@kopinor.no Telefon: 23 10 74 42
 • Tom Karlsen Tjenesteansvarlig, CRM og administrative systemer
  E-post: tk@kopinor.no Telefon: 23 10 74 50 | 908 87 325
 • Susanne Levin Seniorkonsulent, fordeling
  E-post: spl@kopinor.no Telefon: 23 10 74 30
 • Ida Lillefjære Seniorkonsulent, avtaler og forhandlinger (permisjon)
 • Bente Rode Liseth Tjenesteansvarlig, Bolk og Skaff
  E-post: bl@kopinor.no Telefon: 23 10 74 34 | 976 66 569
 • Hege Lunde Kommunikasjonssjef
  E-post: hl@kopinor.no Telefon: 23 10 74 55 | 975 35 235
 • Grete Nyhus Kontor- og personalleder
  E-post: gny@kopinor.no Telefon: 23 10 74 33 | 900 10 739
 • Thomas Nyhus Kundekonsulent, Bolk
  E-post: tn@kopinor.no Telefon: 23 10 74 48
 • Frode Paulsen Økonomisjef
  E-post: fp@kopinor.no Telefon: 23 10 74 43 | 909 10 879
 • Gregory Resar Seniorkonsulent, statistikk og analyse
  E-post: gr@kopinor.no Telefon: 23 10 74 45
 • Jørn Smedslund Kundekonsulent, Skaff
  E-post: jsm@kopinor.no Telefon: 23 10 74 44
 • Trond Smith-Meyer Redaktør
  E-post: tsm@kopinor.no Telefon: 23 10 74 36 | 415 60 512
 • Anne-Lise Wøllo Konsulent, næringsliv
  E-post: alw@kopinor.no Telefon: 23 10 74 46
 • Heidi Wøllo Lederassistent
  E-post: hw@kopinor.no Telefon: 23 10 74 38 | 915 49 600