Åpenhetsrapporter

Kollektive forvaltningsorganisasjoner og deres medlemsorganisasjoner avgir åpenhetsrapport. Rapporten inneholder blant annet opplysninger om bruken av vederlagsmidler.

Kravene til åpenhetsrapport går fram av forskrift til lov om kollektiv forvaltning. Noen organisasjoner innarbeider opplysningene i årsmeldingen, mens andre lager rapporten som et frittstående dokument.

Kopinors åpenhetsrapport

Kopinors årsmelding inneholder de opplysningene som loven setter til en åpenhetsrapport.

Medlemsorganisasjonenes åpenhetsrapporter 2022

For nærmere opplysninger om organisasjonenes åpenhetsrapporter, ta kontakt med den enkelte medlemsorganisasjon.

    Kontakt

  • Trond Smith-Meyer Seniorrådgiver, utredning og kommunikasjon
    E-post: tsm@kopinor.no Telefon: 23 10 74 36 | 415 60 512