Høringsuttalelser

Kopinor avgir høringssvar og andre uttalelser innenfor sine områder. Nedenfor finnes de nyeste uttalelsene og øvrige viktige innspill og henvendelser.

Tidligere uttalelser finnes her

    Dokumenter

  • Tilgjengeliggjøring av pliktavlevert materiale Last ned
  • Innspill til ny kunstnermelding Last ned