Høringsuttalelser

Kopinor avgir høringssvar og andre uttalelser innenfor sine områder. Nedenfor finnes de nyeste uttalelsene og øvrige viktige innspill og henvendelser.

Tidligere uttalelser finnes her

    Nyeste uttalelser

  • Høringsuttalelse om forslag til ny forskrift til åndsverkloven Last ned
  • Innspill til gjennomføring av digitalmarkedsdirektivet mv. i norsk rett Last ned
  • Høringsuttalelse om lov om kollektiv rettighetsforvaltning Last ned