Høringsuttalelser

Kopinor avgir høringssvar og andre uttalelser innenfor sine områder. Nedenfor finnes de nyeste uttalelsene.

Tidligere uttalelser finnes her

    Dokumenter

  • Vedrørende innspill fra Næringspolitisk råd 2017 Last ned
  • Innspill til Stortinget 2017 om ny åndsverklov Last ned
  • Nordisk uttalelse 2017 om forslag til nytt opphavsrettsdirektiv Last ned
  • Høringsuttalelse 2016 om EUs opphavsrettspakke Last ned
  • Høringsuttalelse 2016 om nasjonale retningslinjer for åpen tilgang Last ned
  • Høringsuttalelse 2016 om pliktavleveringsforskrifter Last ned
  • Høringsuttalelse 2016 om ny åndsverklov Last ned