Medlemsorganisasjoner

Kopinors medlemsorganisasjoner representerer opphavere og utgivere. Til sammen er 23 organisasjoner med i Kopinor.

Den enkelte organisasjon har gitt fullmakt til Kopinor – på vegne av sine medlemmer – om å forvalte deres verk når det gjelder den typen utnyttelse som inngår i Kopinors avtaler.

Gjennom disse fullmaktene er Kopinor representative for alle grupper rettighetshavere som avtalene gjelder. Avtalelisensbestemmelsene i åndsverkloven utvider avtalene til også å gjelde uorganiserte rettighetshavere

Organisasjonene er grunnstammen i Kopinor og utpeker representanter til Kopinors høyeste organ, representantskapet.

Opphaverorganisasjoner

Litteratur

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Den norske Forfatterforening
Forfatterforbundet
Norsk Oversetterforening
Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere
Norske Dramatikeres Forbund
Norsk Revyforfatterforening

Presse

Norsk Journalistlag
Norsk Redaktørforening
Norsk kritikerlag

Musikk

NOPA - Norsk forening for komponister og tekstforfattere
Norsk Komponistforening
Ny Musikks Komponistgruppe

Billedkunst, fotografi, grafisk design

Norske Kunsthåndverkere
Forbundet Frie Fotografer
GRAFILL - Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon
Norges Fotografforbund
Norske Billedkunstnere

Utgiverorganisasjoner

Den norske Forleggerforening
Fagpressen
Mediebedriftenes Landsforening
Musikkforleggerne
Norsk Tidsskriftforening