Medlemsorganisasjoner

Kopinors medlemsorganisasjoner representerer opphavere og utgivere. Til sammen er 23 organisasjoner med i Kopinor.

Den enkelte organisasjon har gitt fullmakt til Kopinor – på vegne av sine medlemmer – om å forvalte deres verk når det gjelder den typen utnyttelse som inngår i Kopinors avtaler.

Gjennom disse fullmaktene er Kopinor representative for alle grupper rettighetshavere som avtalene gjelder. Avtalelisensbestemmelsene i åndsverkloven utvider avtalene til også å gjelde uorganiserte rettighetshavere

Organisasjonene er grunnstammen i Kopinor og utpeker representanter til Kopinors høyeste organ, representantskapet.

Medlemskap

Kravene til medlemskap er regulert i Kopinors vedtekter (§ 3). Organisasjoner som på vegne av sine medlemmer kan slutte avtaler om kopiering og annen utnyttelse av medlemmenes verk og arbeider, kan søke om medlemskap. Videre stilles følgende krav:

  • Opphaverorganisasjoner må oppfylle åndsverklovens krav til å utløse avtalelisens.
  • Utgiverorganisasjoner må innenfor sitt område representere et betydelig antall utgivere til verk som brukes i Norge og være egnet til å forvalte rettighetene på området.

Kopinors medlemsorganisasjoner

Opphaverorganisasjoner

Litteratur
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Den norske Forfatterforening
Forfatterforbundet
Norsk Oversetterforening
Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere
Dramatikerforbundet
Norsk Revyforfatterforening

Presse
Norsk Journalistlag
Norsk Redaktørforening
Norsk kritikerlag

Musikk
NOPA – Norsk forening for komponister og tekstforfattere
Norsk Komponistforening
Ny Musikks Komponistgruppe

Billedkunst, fotografi, grafisk design
Norske Kunsthåndverkere
Forbundet Frie Fotografer
Grafill – Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon
Norges Fotografforbund
Norske Billedkunstnere

Utgiverorganisasjoner

Den norske Forleggerforening
Fagpressen
Mediebedriftenes Landsforening
Musikkforleggerne
Norsk tidsskriftforening