Representantskapet

Representantskapet er Kopinors øverste organ og møtes minst to ganger i året.

Ordfører og varaordfører velges av representantskapet, mens den enkelte medlemsorganisasjon oppnevner én representant med vararepresentant på fritt valgt tidspunkt.

Representantskapet ledes i 2021–22 av
Anne Merethe K. Prinos (ordfører) og Birgit Skaldehaug (varaordfører).

Representantskapets medlemmer, med varamedlemmer i parentes:

 • Amalie Kasin Lerstang (Jens M. Johansson)
  Den norske Forfatterforening
 • Birgit Skaldehaug (Liv Blom-Stokstad)
  Den norske Forleggerforening
 • nn (Trine Østlyngen)
  Fagpressen
 • Thale Fastvold (Kjersti Solberg Monsen)
  Forbundet Frie Fotografer
 • Eystein Hanssen (Trond Vernegg)
  Forfatterforbundet
 • Trond Bredesen (Tone Bergan)
  GRAFILL - Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon
 • Pernille A. Børset (Geir E. Engen)
  Mediebedriftenes Landsforening
 • Sarah Winona Sortland (Unni Boretti)
  Musikkforleggerne
 • Ole Henrik Antonsen (Tine Tangestuen)
  NOPA Norsk forening for komponister og tekstforfattere
 • Heidi Thon (Anna Maria Solum)
  Norges Fotografforbund
 • Ylva Østby (Olav Torvund)
  Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
 • Marius Steen (Hege Fagerheim)
  Norsk Journalistlag
 • Stine Sørlie (Agnes Ida Pettersen)
  Norsk Komponistforening
 • Anne Merethe K. Prinos (Jon Rognlien)
  Norsk kritikerlag
 • Elisabeth Beanca Halvorsen (Fartein Døvle Jonassen)
  Norsk Oversetterforening
 • Berit S. Aalborg (Lars Lier)
  Norsk Redaktørforening
 • Andreas Diesen (Widar Fossum)
  Norsk Revyforfatterforening
 • Bente Riise (Nana Rise-Lynum)
  Norsk Tidsskriftforening
 • Mari Moen Holsve (Mari Kjetun)
  Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere
 • Yngvild S. Greiner (Kim Erik Dahlskås)
  Norske Billedkunstnere
 • Geir Meum Olsen (Eirik Ildahl)
  Norske Dramatikeres Forbund
 • Lise Stang Lund (Nora Olafsdatter Krogh)
  Norske Kunsthåndverkere
 • Mike McCormick (Anna Aardalen)
  Ny Musikks Komponistgruppe