Representantskapet

Representantskapet er Kopinors øverste organ og møtes minst to ganger i året.

Ordfører og varaordfører velges av representantskapet, mens den enkelte medlemsorganisasjon oppnevner én representant med vararepresentant på fritt valgt tidspunkt.

Representantskapet ledes i 2022–23 av
Anne Merethe K. Prinos (ordfører) og Pernille A. Børset (varaordfører).

Representantskapets medlemmer, med varamedlemmer i parentes:

 • Amalie Kasin Lerstang (Jens M. Johansson)
  Den norske Forfatterforening
 • Vibeke Høegh-Omdal (Anders Skogvold)
  Den norske Forleggerforening
 • Ellisiv Lindkvist (Geir Meum Olsen)
  Dramatikerforbundet
 • Kaja Mejlbo (Bjørnar Kjensli)
  Fagpressen
 • Thale Fastvold (Kjersti Solberg Monsen)
  Forbundet Frie Fotografer
 • Eystein Hanssen (Trond Vernegg)
  Forfatterforbundet
 • Cecilie Maurud Barstad (Christian Wadahl Uhlen)
  GRAFILL - Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon
 • Pernille A. Børset (Geir E. Engen)
  Mediebedriftenes Landsforening
 • Stine Lieng (Unni Boretti)
  Musikkforleggerne
 • Kate Havnevik (Tine Tangestuen)
  NOPA Norsk forening for komponister og tekstforfattere
 • Linda Dyrnes (Anna Maria Solum)
  Norges Fotografforbund
 • Aage Borchgrevink (Merete Franz)
  Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
 • Hege Fagerheim (August Ringvold)
  Norsk Journalistlag
 • Stine Sørlie (Agnes Ida Pettersen)
  Norsk Komponistforening
 • Anne Merethe K. Prinos (Anna Serafima S. Kvam)
  Norsk kritikerlag
 • Jan Chr. Næss (Ute Neumann)
  Norsk Oversetterforening
 • Berit S. Aalborg (Fred Gjestad)
  Norsk Redaktørforening
 • Andreas Diesen (Widar Fossum)
  Norsk Revyforfatterforening
 • Bente Riise (Nana Rise-Lynum)
  Norsk Tidsskriftforening
 • Alexander Løken (Sanne Mathiassen)
  Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere
 • Yngvild S. Greiner (Kim Erik Dahlskås)
  Norske Billedkunstnere
 • Lise Stang Lund (Eli Skoland)
  Norske Kunsthåndverkere
 • Mike McCormick (Anna Aardalen)
  Ny Musikks Komponistgruppe