Kopinors ansatte

  Kontaktinformasjon

 • Hege Munch Gundersen Administrerende direktør
  E-post: hmg@kopinor.no Telefon: 23 10 74 37 | 911 96 439
 • Julie Myhre Barkenæs Avdelingsdirektør, forvaltning og IKT
  E-post: jb@kopinor.no Telefon: 23 10 74 35 | 982 08 822
 • Kjetil Digre Leder for kunnskap og fordeling
  E-post: kd@kopinor.no Telefon: 23 10 74 58 | 466 25 445
 • Hege Døssland Avdelingsdirektør, avtaler og kunder
  E-post: hd@kopinor.no Telefon: 23 10 74 54 | 924 59 622
 • Tone Finstad Fjeld Seniorkonsulent, økonomi
  E-post: tf@kopinor.no Telefon: 23 10 74 60
 • Julie Eng Grønlie Seniorkonsulent, avtaler og forhandlinger
  E-post: jeg@kopinor.no Telefon: 23 10 74 49
 • Ingrid Kløgetvedt Hansen Seniorkonsulent, Bolk (permisjon)
 • Christer Jakobsen Driftsleder IKT
  E-post: chj@kopinor.no Telefon: 23 10 74 42
 • Tom Karlsen Tjenesteansvarlig, CRM og administrative systemer
  E-post: tk@kopinor.no Telefon: 23 10 74 50 | 908 87 325
 • Susanne Levin Seniorkonsulent, fordeling
  E-post: spl@kopinor.no Telefon: 23 10 74 30
 • Ida Lillefjære Seniorkonsulent, avtaler og forhandlinger
  E-post: il@kopinor.no Telefon: 23 10 74 46
 • Grete Nyhus Kontor- og personalleder
  E-post: gny@kopinor.no Telefon: 23 10 74 33 | 900 10 739
 • Thomas Nyhus Tjenesteansvarlig, Bolk og Skaff
  E-post: tn@kopinor.no Telefon: 23 10 74 48
 • Gregory Resar Statistikk- og analyseansvarlig
  E-post: gr@kopinor.no Telefon: 23 10 74 45
 • Tom Erling Ridd Seniorkonsulent, IT og CRM
  E-post: ter@kopinor.no Telefon: 23 10 74 40
 • Jørn Smedslund Kundekonsulent, Skaff
  E-post: jsm@kopinor.no Telefon: 23 10 74 44
 • Trond Smith-Meyer Seniorrådgiver, utredning og kommunikasjon
  E-post: tsm@kopinor.no Telefon: 23 10 74 36 | 415 60 512
 • Johanne Sæther Konsulent, individuell fordeling (vikar)
  E-post: js@kopinor.no Telefon: 23 10 74 51
 • Ingvill Tømt Økonomiansvarlig
  E-post: it@kopinor.no Telefon: 23 10 74 43 | 913 86 753
 • Sigrid Vassbotn Konsulent, individuell fordeling
  E-post: sv@kopinor.no Telefon: 23 10 74 56
 • Anne-Lise Wøllo Konsulent, individuell fordeling og avtaler (permisjon)
 • Heidi Wøllo Lederassistent
  E-post: hw@kopinor.no Telefon: 23 10 74 38 | 915 49 600
 • Christian Øen Kundekonsulent, Bolk
  E-post: co@kopinor.no Telefon: 23 10 74 34