Kopinors medlemssider

Medlemssidene er forbeholdt Kopinors medlemsorganisasjoner og tillitsvalgte.

Her finnes dokumentasjon og avtaler om fordelingen av vederlag, i tillegg til andre interne dokumenter og referater. Tillitsvalgte vil også kunne finne sakspapirer og annen informasjon.

Hvis du er rettighetshaver som mottar eller skal motta individuelt vederlag, ta i stedet direkte kontakt med Kopinor. Kontaktinformasjon finnes på denne siden: