Kopinors avtaler

Kopinoravtalene sikrer enkel tilgang til kunnskap og kultur, gjennom rett til å kopiere fra opphavsrettslig beskyttet materiale.

Avtalene dekker i dag bl.a. hele utdanningssektoren, all offentlig forvaltning, menigheter og kirkesamfunn, samt en rekke organisasjoner og virksomheter innenfor næringslivet.

Kopieringsavtalen gir deg som bruker rett til å

  • fotokopiere fra bøker, aviser, tidsskrifter og annet trykt materiale
  • skanne eller ta bilde av trykt materiale
  • lagre digitalt materiale, for eksempel fra internett
  • ta utskrift av digitalt materiale
  • tilgjengeliggjøre materiale internt (f.eks. i ulike læringsplattformer)
  • sende e-post med materiale til ansatte o.a.

Avtalen gir rett til kopiering fra alt utgitt materiale – norsk og utenlandsk – slik som bøker, tidsskrifter, blader og aviser, samt innhold fra internett. Avtalen omfatter ikke kopiering av lyd og levende bilder, datamaskinprogrammer og -spill, eller originaleksemplar av billedkunst, fotografi eller lignende.