Kopinors avtaler

Kopieringsavtalene sikrer enkel tilgang til kunnskap og kultur, gjennom rett til å kopiere fra opphavsrettslig beskyttet materiale.

Avtalene dekker i dag bl.a. hele utdanningssektoren, all offentlig forvaltning, menigheter og kirkesamfunn, samt en rekke organisasjoner og virksomheter innenfor næringslivet.

Kopieringsavtalen gir deg som bruker rett til å

  • fotokopiere fra bøker, aviser, tidsskrifter og annet trykt materiale
  • skanne eller ta bilde av trykt materiale
  • lagre digitalt materiale, for eksempel fra internett
  • ta utskrift av digitalt materiale
  • tilgjengeliggjøre materiale internt (f.eks. i ulike læringsplattformer)
  • sende e-post med materiale til ansatte o.a.

Avtalen gir rett til kopiering fra alt utgitt materiale – norsk og utenlandsk – slik som bøker, tidsskrifter, blader og aviser, samt innhold fra internett. Avtalen omfatter ikke kopiering av lyd og levende bilder, datamaskinprogrammer og -spill, eller originaleksemplar av billedkunst, fotografi eller lignende.

Formidlingsavtaler

Bokhylla og annen digital formidling

Kopinor inngår også avtaler om tilgjengeliggjøring av blant annet bøker og tidsskrifter på internett. Den største avtalen er med Nasjonalbiblioteket (Bokhylla-avtalen).

Den kulturelle skolesekken

Kopinor har inngått en pilotavtale med Kulturtanken om formidling av litteraturverk i Den kulturelle skolesekken.

Om avtalene

De enkelte avtalene er beskrevet under hvert enkelt avtaleområde her på nettsidene. Nedenfor finnes enkel tilgang til avtaletekster og priser.