Opphavsrettsnotis

Stoffet på Kopinors nettsted er opphavsrettslig beskyttet materiale. Vi gir med dette tillatelse til at tekst lagt inn av Kopinor (uten angitt forfatter) fritt kan lagres elektronisk, skrives ut, mangfoldiggjøres og spres videre.

Tillatelsen forutsetter henvisning til kilden stoffet er hentet fra (inkl. Kopinors URL-adresse). Endring eller bearbeiding av stoffet forutsetter samtykke.

    For kontakt med redaksjonen av nettstedet

  • Trond Smith-Meyer Seniorrådgiver, utredning og kommunikasjon
    E-post: tsm@kopinor.no Telefon: 23 10 74 36 | 415 60 512