Med rett tilå kopiere

Kopinor sikrer enkel tilgang til pensumtekster– og vederlag til dem som harskrevet og utgitt dem

Høyere utdanning

Gjennom Kopinoravtalen kan studenter og ansatte ta fotokopier, utskrifter og digitale kopier. Avtalen gir rett til kopiering fra alt utgitt materiale – norsk og utenlandsk – slik som bøker, tidsskrifter, blader, aviser m.m. samt innhold fra internett.

Kopinor tilbyr også en komplett løsning, Bolk, for fremstilling av kompendier, fra bestilling til digital levering av innhold.

I henhold til Kopinor-avtalen skal pensum og annet nødvendig lærestoff i form av bokutdrag som kopieres og gjøres tilgjengelig for studenter eller kursdeltakere, digitalt eller i trykt form,  registreres for klarering i Kopinors kompendietjeneste Bolk.

Tilgjengelige innholdsfiler medfølger uten ekstra kostnader. I de tilfellene der innholdsfilene ikke er på plass i Bolk, kan man skanne og laste opp innhold selv.

Les mer om Kopinor-avtalen for universiteter og høgskoler

video

Bolk – digitalt pensum på den enkle måten

Gjennom Bolk tilbyr Kopinor en komplett løsning for fremstilling av kompendier, fra bestilling til digital levering av innhold. Faglærer kan søke opp litteratur, sette sammen og bestille digitale bokutdrag til hvert enkelt emne.

Vederlag til rettighetshavere

Vederlaget som Kopinor henter inn gjennom Bolk, fordeles i hovedsak individuelt til den enkelte opphaver eller utgiver.

Det øvrige vederlaget fra bruk i høyere utdanning, fordeles kollektivt. Norske opphavere får del i dette blant annet gjennom stipender.

Mange universitets- og høgskoleansatte er faglitterære forfattere. Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening deler ut stipender til rundt tusen fagbokforfattere hvert år. Stipendene bidrar til at nye verk blir skapt.

Har du publisert noe? Slik får du del i vederlaget.