Kopinor-avtaler for offentlig forvaltning

Gjennom Kopinor-avtalen kan ansatte ta fotokopier, utskrifter og digitale kopier av opphavsrettslig beskyttet materiale. Det er ikke nødvendig å oppspore rettighetshaverne og innhente hver enkelts tillatelse.

Statsadministrasjonen, samt kommunal og fylkeskommunal forvaltning, er dekket av avtaler med Kopinor. Helseforetakene er dekket via medlemskap i Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Kopiering kan utføres av og for alle ansatte,  medlemmer av utvalg, styrer og råd, folkevalgte og andre med særlig tilknytning til virksomheten. Kopiering kan skje til intern bruk og skal ikke erstatte kjøp av publikasjoner som det ellers ville være naturlig å anskaffe. Avtalte lisensvilkår knyttet til digitale produkter må respekteres.

Dette kan du kopiere

Avtalen gir i utgangspunktet rett til kopiering fra alt utgitt materiale – norsk og utenlandsk – slik som bøker, tidsskrifter, blader, aviser m.m. samt innhold fra internett. Avtalen omfatter ikke kopiering av lyd og levende bilder, datamaskinprogrammer og -spill, eller originaleksemplar av billedkunst og fotografi o.l.

Når det gjelder dagspresse, er fotokopiering, utskrift og kopiering for bruk med videoprojektor o.l. tillatt, men ikke annen digital kopiering.

Det kan til en enkelt ansatt, tillitsvalgt osv. kopieres:

 • Fra bok eller lignende, enkeltstående publikasjon: Inntil 15 % av sidetallet, men likevel en hel novelle eller et helt kapittel eller lignende avsnitt.
 • Fra vitenskapelig tidsskrift: Inntil to artikler per år fra samme nummer.
 • Fra avis, ukeblad osv. kan det kopieres uten omfangsbegrensninger – dette gjelder også for materiale lagt ut på åpne internettsider.

For mer detaljerte bestemmelser, blant annet om omfanget av kopieringen og hva kopiene kan benyttes til, henviser vi til den enkelte avtalen, som kan hentes nedenfor.

Husk å navngi opphaver og angi hvor stoffet er hentet fra. Materialet kan ikke i medhold av denne avtalen endres eller bearbeides, og kan ikke benyttes på en krenkende måte.

Avtalene

Hovedtrekkene i Kopinor-avtalen kan du lese ovenfor. Mer detaljerte bestemmelser finnes i avtaletekstene:

  Ønsker du mer informasjon om Kopinor-avtalene?

 • Ida Lillefjære Seniorkonsulent, avtaler og forhandlinger
  E-post: il@kopinor.no Telefon: 23 10 74 46
 • Julie Eng Grønlie Seniorkonsulent, avtaler og forhandlinger
  E-post: jeg@kopinor.no Telefon: 23 10 74 49