Dette er Kopinor

Kopinor er en del av et kulturelt kretsløp. Gjennom våre avtaler sikres alle brukere enkel og lovlig tilgang til åndsverk - samtidig som rettighetshaverne får betalt slik at nye verk kan bli skapt.

Kopinor er en organisasjon av opphavere og utgivere i til sammen 23 medlemsorganisasjoner.

Kopinor forhandler og inngår avtaler om kopiering og annen bruk av åndsverk i skoleverket, universiteter og høgskoler, statlig og kommunal administrasjon, kirker og trossamfunn og store deler av organisasjons- og næringslivet. De fleste avtalene omfatter både fotokopiering og digital kopiering.

En egen avtale med Nasjonalbiblioteket gir tillatelse til å legge ut bøker i fulltekst.

Vederlaget for kopiering blir fordelt til rettighetshavere i inn- og utland.

Hovedtall 2023

 • Inntekter (vederlag og renter): 459,4 mill. kr
 • Driftskostnader: 51,3 mill. kr (11,2 %)
 • Kollektive vederlag utbetalt
  • til medlemsorganisasjonene: 299,3 mill. kr
  • til Sámikopiija: 2,7 mill. kr
  • til utlandet: 61,5 mill. kr
 • Individuelle vederlag utbetalt: 25,3 mill. kr
 • Antall ansatte: 24

Lovgivning og tilsyn

Kopinor er omfattet av lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv. og står under tilsyn av Patentstyret. Kopinor er videre godkjent av Kulturdepartementet som avtalelisensutløsende organisasjon. Personopplysninger behandles etter personopplysningsloven.

  Mer informasjon

 • Lovlig kopiering – enkelt og greit (informasjonsfolder) Last ned
 • Årsmelding 2022 Last ned