Dette er Kopinor

Kopinor er en del av et kulturelt kretsløp. Gjennom våre avtaler sikres alle brukere enkel og lovlig tilgang til åndsverk - samtidig som rettighetshaverne får betalt slik at nye verk kan bli skapt.

Kopinor er en organisasjon av opphavere og utgivere i til sammen 23 medlemsorganisasjoner.

Kopinor forhandler og inngår avtaler om kopiering og annen bruk av åndsverk i skoleverket, universiteter og høgskoler, statlig og kommunal administrasjon, kirker og trossamfunn og store deler av organisasjons- og næringslivet. De fleste avtalene omfatter både fotokopiering og digital kopiering.

En egen avtale med Nasjonalbiblioteket gir tillatelse til å legge ut bøker i fulltekst.

Vederlaget for kopiering blir fordelt til rettighetshavere i inn- og utland.

Hovedtall 2020

 • Inntekter (vederlag og renter): 394,0 mill. kr
 • Driftskostnader: 45,9 mill. kr (11,6 %)
 • Kollektive vederlag utbetalt
  • til medlemsorganisasjonene: 251,5 mill. kr
  • til Sámikopiija: 2,3 mill. kr
  • til utlandet: 63,4 mill. kr
 • Individuelle vederlag utbetalt: 35,9 mill. kr
 • Antall ansatte: 25