Personvernerklæring

Kopinor tar ditt personvern på alvor. Vi er behandlingsansvarlig og har ansvaret for at opplysningene som vi har om deg brukes i tråd med personvernlovgivningen.

I denne personvernerklæringen gir vi informasjon om hvordan vi bruker og beskytter dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har. Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Slik bruker vi personopplysninger

Kopinor innhenter og behandler personopplysninger utelukkende til bestemte formål som er nødvendige, relevante og tilstrekkelige i forhold til forvaltning av rettigheter på vårt område. 

Vi behandler personopplysninger fra følgende interessegrupper:

 • Rettighetshavere
 • Kunder og kontaktpersoner
 • Øvrige (bl.a. leverandører og tilfeldige kontakter) 

Rettighetshavere 

Disse opplysningene behandler Kopinor

Vi innhenter og behandler alminnelige personopplysninger som navn, stilling, adresse, telefonnummer, e-postadresse, verksopplysninger og arvinger. 

Personopplysninger som nevnt ovenfor kan være innhentet på følgende måter:

 • direkte fra deg
 • gjennom rapportering fra kunder
 • fra offentlig myndighet

I forbindelse med utbetaling av vederlag innhenter og behandler vi også personnummer og kontonummer. Opplysninger om dette er alltid gitt av den enkelte rettighetshaver selv ved utfylling og innsending av personopplysningsskjema. 

Formål

Formålet med å innhente personopplysninger om rettighetshavere er å utbetale vederlag til den enkelte rettighetshaver i henhold til avtaler og lov. 

Videresending

I forbindelse med utbetaling av vederlag til rettighetshavere blir personopplysninger sendt videre til skattemyndighetene via A-meldingen. 

Opplysninger om utenlandske rettighetshavere, i den utstrekning vi har det, videresendes til utenlandske forvaltningsorganisasjoner på bakgrunn av inngåtte representasjonsavtaler. Dette skjer kun med henblikk på utbetaling av vederlag. 

I enkelttilfeller videresender vi personopplysninger dersom det er i rettighetshaverens interesse. Det kan f. eks. være et forlag som ønsker å benytte ditt materiale eller andre tilfeller der Kopinors avtale ikke dekker den ønskede bruken. Vi videresender i slike tilfeller kun kontaktopplysninger. Kontakt oss på personvern@kopinor.no dersom du ikke ønsker at vi skal videresende dine kontaktopplysninger. 

Kunder og kontaktpersoner 

Disse opplysningene behandler Kopinor

Vi innhenter og behandler alminnelige personopplysninger som navn, stilling, telefonnummer, e-postadresse og arbeidsgiver. 

Personopplysningene er hentet inn direkte fra deg, din arbeidsgiver eller fra offentlige registre i forbindelse med inngåelse av kopieringsavtale. 

Formål

Vi innhenter personopplysninger for å ivareta vår avtaleadministrasjon og fakturering, i tillegg til løpende kundekommunikasjon som er en del av avtaleforholdet mellom Kopinor og kunden. 

Videresending

Kontaktopplysningene videresendes ikke. 

Øvrige

Disse opplysningene behandler Kopinor

Vi innhenter og behandler alminnelige personopplysninger som navn, stilling, telefonnummer, e-postadresse og arbeidsgiver.

Personopplysningene er hentet inn direkte fra deg ved henvendelse til Kopinor per telefon eller e-post.

Formål

Vi innhenter dine personopplysninger dersom du henvender deg til oss per telefon eller e-post. Formålet er dokumentasjon og statistikk.

Videresending

Kontaktopplysningene videresendes ikke. 

Sikkerhet

Vi har gjennomført både tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at dine opplysninger, tilsiktet eller utilsiktet, ikke blir slettet, offentliggjort, kommer på avveie, blir misbrukt eller blir behandlet i strid med lovgivningen. 

Kopinor registrerer og lagrer personopplysninger i lukkede, interne systemer, hvor det er lagt vekt på IT-sikkerhet. Vi kontrollerer og oppdaterer løpende de personopplysningene som blir behandlet så de er korrekte og ikke villedende. Vi sletter personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige eller relevante og ikke lenger er innenfor formålet for å lagre dem. 

Lagringstiden er fastsatt i henhold til de forpliktelser Kopinor har i henhold til gjeldende lovgivning. 

Dine rettigheter

Som registrert hos Kopinor har du rettigheter som vi som behandlingsansvarlig er forpliktet til å oppfylle. Ved å kontakt oss på personvern@kopinor.no kan du: 

 • få innsikt i hvilke personopplysninger om deg vi behandler
 • få rettet eventuelle mangler og feil i dine opplysninger
 • få slettet eller begrenset de opplysningene vi behandler om deg
 • komme med innsigelser mot vår behandling av dine opplysninger 

Klage

Dersom du mener at Kopinor behandler personopplysninger i strid med personvernregelverket, har du rett til å klage til Datatilsynet. Vi håper imidlertid du først tar kontakt med oss, slik at vi kan vurdere dine innsigelser og oppklare eventuelle misforståelser. 

Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring her. 

Informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler på nettsidene. Vi kobler ikke opplysningene herfra til enkeltpersoner. Les mer om Kopinors informasjonskapsler. 

Mer informasjon

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål, kommentarer eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter. 

  Kopinors personvernombud

 • Grete Nyhus Personvernombud
  E-post: personvern@kopinor.no Telefon: 23 10 74 33 | 900 10 739