Kollektive vederlag

Hovedtyngden av vederlagsmidlene som kommer inn gjennom Kopinors avtaler, betales ut igjen til rettighetshaverne gjennom deres organisasjoner.

Fordelingen mellom organisasjonene skjer på grunnlag av

 • statistiske undersøkelser av hva som blir kopiert
 • forhandlinger mellom organisasjonene

Medlemmer og ikke-medlemmer har den samme rett til vederlag. Midlene kommer den enkelte opphaver og utgiver til gode på ulike måter bl.a.:

 • Stipender
 • Kollektive formål, f.eks. kursvirksomhet
 • Direkte utbetalinger til enkeltutgivere

På denne måten bidrar kopieringsvederlagene til at nye verk kan bli skapt og utgitt.

Fordeling til medlemsorganisasjonene 2017

Organisasjon eller fond Vederlag i kr
Opphavere  
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening 63 046 121
Norsk kritikerlag  104 878
Norsk Journalistlag 11 160 514
Norsk Redaktørforening 1 507 371
Fagpressen (redaktører) 2 969 193
Norsk Forfatter- og Oversetterfond 9 084 164
Tekstforfatterfondet 2 857 312
Komponistenes Vederlagsfond 5 291 656
Grafill – Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon 14 327 315
Norske Billedkunstnere 12 654 645
Norske Kunsthåndverkere 490 085
Forbundet Frie Fotografer 880 131
Norsk Fotografforbund 3 143 750
Utgivere
Den norske Forleggerforening 68 596 317
Musikkforleggerne 8 221 120
Mediebedriftenes Landsforening (dagspresse) 2 916 273
Mediebedriftenes Landsforening (ukepresse) 946 940
Fagpressen (utgivere) 3 982 389
Sum utbetalt organisasjonene 212 180 174

Vederlag for samiske verk

Vederlag for samiske verk fordeles til forvaltningsorganisasjonen Sámikopiija i henhold til en egen avtale. Sámikopiija fordeler vederlaget videre via organisasjoner for samiske rettighetshavere.

Kopinors formidlingsfond

Deler av den digitale kopieringen er hentet fra utgivergrupper som ikke er representert gjennom Kopinors medlemsorganisasjoner. Noe av utgiverandelen blir derfor overført til et eget fond.

  Dokumenter

 • Fordelingsnøkler – fotokopiering Last ned
 • Fordelingsnøkler – digital kopiering Last ned
 • Fordeling av vederlag (informasjonsbrosjyre) Last ned

  For mer informasjon om fordeling av vederlag

 • Susanne Levin Seniorkonsulent, fordeling
  E-post: spl@kopinor.no Telefon: 23 10 74 30