Kollektive vederlag

Hovedtyngden av vederlagsmidlene som kommer inn gjennom Kopinors avtaler, betales ut igjen til rettighetshaverne gjennom deres organisasjoner.

Fordelingen mellom organisasjonene skjer på grunnlag av

 • statistiske undersøkelser av hva som blir kopiert
 • forhandlinger mellom organisasjonene

Medlemmer og ikke-medlemmer har den samme rett til vederlag. Midlene kommer den enkelte opphaver og utgiver til gode på ulike måter bl.a.:

 • Stipender
 • Kollektive formål, f.eks. kursvirksomhet
 • Direkte utbetalinger til enkeltutgivere

På denne måten bidrar kopieringsvederlagene til at nye verk kan bli skapt og utgitt.

Fordeling til medlemsorganisasjonene 2018

Organisasjon eller fond Vederlag i kr
Opphavere  
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening 68 184 055
Norsk kritikerlag  111 974
Norsk Journalistlag 11 925 859
Norsk Redaktørforening 1 581 452
Fagpressen (redaktører) 3 054 966
Norsk Forfatter- og Oversetterfond 9 424 794
Tekstforfatterfondet 2 971 053
Komponistenes Vederlagsfond 5 965 428
Grafill – Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon 14 540 827
Norske Billedkunstnere 13 006 882
Norske Kunsthåndverkere 542 310
Forbundet Frie Fotografer 1 003 114
Norsk Fotografforbund 3 580 390
Utgivere  
Den norske Forleggerforening 71 784 830
Musikkforleggerne 9 026 822
Mediebedriftenes Landsforening (dagspresse) 3 148 889
Mediebedriftenes Landsforening (ukepresse) 1 021 100
Fagpressen (utgivere) 4 172 917
Sum utbetalt organisasjonene 225 047 662

Vederlag for samiske verk

Vederlag for samiske verk fordeles til forvaltningsorganisasjonen Sámikopiija i henhold til en egen avtale. Sámikopiija fordeler vederlaget videre via organisasjoner for samiske rettighetshavere.

Kopinors formidlingsfond

Deler av den digitale kopieringen er hentet fra utgivergrupper som ikke er representert gjennom Kopinors medlemsorganisasjoner. Noe av utgiverandelen blir derfor overført til et eget fond.

  Dokumenter

 • Fordelingsnøkler – fotokopiering Last ned
 • Fordelingsnøkler – digital kopiering Last ned
 • Fordeling av vederlag (informasjonsbrosjyre) Last ned

  For mer informasjon om fordeling av vederlag

 • Susanne Levin Seniorkonsulent, fordeling
  E-post: spl@kopinor.no Telefon: 23 10 74 30