Vederlag til medlemsorganisasjonene

Når rettighetshavere ikke er identifisert, overføres vederlaget til medlemsorganisasjonene i samsvar med inngåtte fordelingsavtaler.

Kopinors kopieringsavtaler gir en forhåndstillatelse til kopiering av alt utgitt beskyttet materiale, norsk og utenlandsk. Det er ikke praktisk mulig eller økonomisk regningssvarende å kartlegge kopieringen så detaljert at vederlaget kan utbetales individuelt til den enkelte opphaver og utgiver.

I stedet kartlegges kopieringen ved hjelp av statistiske undersøkelser slik at det kan fastslås hvilke innholdskategorier og opprinnelsesland det kopierte materialet hører inn under. Ut fra dette fordeles vederlaget kollektivt til representative organisasjoner i inn- og utland. 

Ved utbetalinger og annen bruk av vederlagsmidler skal medlemmer og ikke-medlemmer behandles likt. Dette er en følge av at kopieringsavtalene er inngått i medhold av avtalelisensbestemmelsene i åndsverkloven.

Fordeling til medlemsorganisasjonene 2023Vederlag i kr
Opphavere  
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening93 124 403
Norsk kritikerlag 110 054 
Norsk Journalistlag 20 837 864
Norsk Redaktørforening 2 988 639
Fagpressen (redaktører) 4 276 151
Den norske Forfatterforening 3 452 809
Dramatikerforbundet 1 332 951
Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere 2 559 834
Norsk Oversetterforening 2 559 834
Forfatterforbundet 1 667 813
Tekstforfatterfondet 2 776 412
Komponistenes Vederlagsfond 6 046 261
Grafill 18 919 904
Norske Billedkunstnere 16 643 030
Norske Kunsthåndverkere 302 492
Forbundet Frie Fotografer 1 389 704
Norges Fotografforbund 4 828 925
Utgivere  
Den norske Forleggerforening 92 186 028
Musikkforleggerne 8 411 695
Mediebedriftenes Landsforening 7 051 309
Fagpressen (utgivere) 7 224 751
Norsk tidsskriftforening 560 519
Sum utbetalt organisasjonene 299 251 382

Bruk av vederlagsmidlene

Den enkelte medlemsorganisasjon bestemmer bruken av vederlagsmidlene innenfor rammen av lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett og åndsverkloven. Kopinors styre har vedtatt en egen veiledning for organisasjonenes bruk av vederlag.

Bruk av vederlagsmidler kan omfatte blant annet direkte utbetalinger, stipender og ulike former for kollektive tiltak. På denne måten bidrar kopieringsvederlagene til at nye verk kan bli skapt og utgitt.

Ikke representerte utgivergrupper

Vederlagsmidler for utgivergrupperinger som ikke kan sies å være representert gjennom Kopinors medlemsorganisasjoner, avsettes i tre år for å møte eventuelle krav.

Administrasjonskostnader

Kopinors kostnader dekkes inn gjennom fordelingen.

    Les mer

  • Gjeldende fordelingsnøkler i Kopinor Last ned
  • Veiledning til Kopinors medlemsorganisasjoner om fordeling av vederlag (vedtatt av styret 2022) Last ned

    For mer informasjon om fordeling av vederlag

  • Susanne Levin Seniorkonsulent, fordeling
    E-post: spl@kopinor.no Telefon: 23 10 74 30