Vederlag til medlemsorganisasjonene

Når rettighetshavere ikke er identifisert, overføres vederlaget til medlemsorganisasjonene i samsvar med inngåtte fordelingsavtaler.

Kopinors kopieringsavtaler gir en forhåndstillatelse til kopiering av alt utgitt beskyttet materiale, norsk og utenlandsk. Det er ikke praktisk mulig eller økonomisk regningssvarende å kartlegge kopieringen så detaljert at vederlaget kan utbetales individuelt til den enkelte opphaver og utgiver.

I stedet kartlegges kopieringen ved hjelp av statistiske undersøkelser slik at det kan fastslås hvilke innholdskategorier og opprinnelsesland det kopierte materialet hører inn under. Ut fra dette fordeles vederlaget kollektivt til representative organisasjoner i inn- og utland. 

Ved utbetalinger og annen bruk av vederlagsmidler skal medlemmer og ikke-medlemmer behandles likt. Dette er en følge av at kopieringsavtalene er inngått i medhold av avtalelisensbestemmelsene i åndsverkloven.

Bruk av vederlagsmidlene

Den enkelte medlemsorganisasjon bestemmer bruken av vederlagsmidlene innenfor rammen av lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett og åndsverkloven. Kopinors styre har vedtatt en egen veiledning for organisasjonenes bruk av vederlag.

Bruk av vederlagsmidler kan omfatte blant annet direkte utbetalinger, stipender og ulike former for kollektive tiltak. På denne måten bidrar kopieringsvederlagene til at nye verk kan bli skapt og utgitt.

Fordeling til medlemsorganisasjonene 2022

Organisasjon eller fond Vederlag i kr
Opphavere  
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (forfattere) 77 532 193
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (oversettere) 2 446 193
Norsk kritikerlag 80 611
Norsk Journalistlag 13 575 340
Norsk Redaktørforening 1 875 708
Fagpressen (redaktører) 2 442 453
Den norske Forfatterforening 3 659 142
Dramatikerforbundet 2 710 618
Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere 2 710 618
Norsk Oversetterforening 2 710 618
Forfatterforbundet 1 761 478
Tekstforfatterfondet 4 330 812
Komponistenes Vederlagsfond 7 666 886
Grafill – Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon 18 193 058
Norske Billedkunstnere 16 567 921
Norske Kunsthåndverkere 747 450
Forbundet Frie Fotografer 1 301 783
Norges Fotografforbund 4 693 567
Utgivere  
Den norske Forleggerforening 83 638 917
Musikkforleggerne 11 587 052
Mediebedriftenes Landsforening (dagspresse) 3 840 049
Mediebedriftenes Landsforening (ukepresse) 1 151 876
Fagpressen (utgivere) 2 770 388
Sum utbetalt organisasjonene 267 994 731

Ikke representerte utgivergrupper

Vederlagsmidler for utgivergrupperinger som ikke kan sies å være representert gjennom Kopinors medlemsorganisasjoner, avsettes i tre år for å møte eventuelle krav.

Administrasjonskostnader

Kopinors kostnader dekkes inn gjennom fordelingen.

    Veiledning til medlemsorganisasjonene

  • Veiledning til Kopinors medlemsorganisasjoner om fordeling av vederlag (vedtatt av styret 2022) Last ned

    For mer informasjon om fordeling av vederlag

  • Susanne Levin Seniorkonsulent, fordeling
    E-post: spl@kopinor.no Telefon: 23 10 74 30