Kollektive vederlag

Hovedtyngden av vederlagsmidlene som kommer inn gjennom Kopinors avtaler, betales ut igjen til rettighetshaverne gjennom deres organisasjoner.

Fordelingen mellom organisasjonene skjer på grunnlag av

 • statistiske undersøkelser av hva som blir kopiert
 • forhandlinger mellom organisasjonene

Medlemmer og ikke-medlemmer har den samme rett til vederlag. Midlene kommer den enkelte opphaver og utgiver til gode på ulike måter bl.a.:

 • Stipender
 • Kollektive formål, f.eks. kursvirksomhet
 • Direkte utbetalinger til enkeltutgivere

På denne måten bidrar kopieringsvederlagene til at nye verk kan bli skapt og utgitt.

Fordeling til medlemsorganisasjonene 2020

Organisasjon eller fond Vederlag i kr
Opphavere  
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening 79 947 952
Norsk kritikerlag 115 164
Norsk Journalistlag 12 413 599
Norsk Redaktørforening 1 609 937
Fagpressen (redaktører) 3 252 480
Norsk Forfatter- og Oversetterfond 13 003 457
Tekstforfatterfondet 3 453 770
Komponistenes Vederlagsfond 6 264 432
Grafill – Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon 15 899 240
Norske Billedkunstnere 14 144 466
Norske Kunsthåndverkere 595 405
Forbundet Frie Fotografer 1 037 607
Norsk Fotografforbund 3 714 837
Utgivere  
Den norske Forleggerforening 76 808 142
Musikkforleggerne 9 754 960
Mediebedriftenes Landsforening (dagspresse) 3 213 343
Mediebedriftenes Landsforening (ukepresse) 1 013 938
Fagpressen (utgivere) 4 223 350
Sum utbetalt organisasjonene 250 466 079

Vederlag for samiske verk

Vederlag for samiske verk fordeles til forvaltningsorganisasjonen Sámikopiija i henhold til en egen avtale. Sámikopiija fordeler vederlaget videre via organisasjoner for samiske rettighetshavere.

Kopinors formidlingsfond

Deler av den digitale kopieringen er hentet fra utgivergrupper som ikke er representert gjennom Kopinors medlemsorganisasjoner. Noe av utgiverandelen blir derfor overført til et eget fond.

Administrasjonskostnader

Kopinors kostnader dekkes inn gjennom fordelingen.

  Dokumenter

 • Fordelingsnøkler – fotokopiering Last ned
 • Fordelingsnøkler – digital kopiering Last ned
 • Fordeling av vederlag (informasjonsbrosjyre) Last ned

  For mer informasjon om fordeling av vederlag

 • Susanne Levin Seniorkonsulent, fordeling
  E-post: spl@kopinor.no Telefon: 23 10 74 30