Avtalelisens

For enkelte typer bruk er det særlig vanskelig for brukerne å inngå avtaler med samtlige rettighetshavere. I slike tilfeller gjør reglene om avtalelisens det praktisk mulig for brukerne å få tilgang til en stor mengde verk gjennom én enkelt avtale.

Avtalelisensen utvider virkningene av avtaler som inngås mellom en bruker og en organisasjon av rettighetshavere. Dette er hovedprinsippene:

  1. Det inngås avtale med en representativ organisasjon av rettighetshavere
  2. Rettighetshavere som ikke er medlemmer i organisasjonen underlegges de samme vilkårene
  3. Når vederlagsmidlene fordeles skal utenforstående rettighetshavere behandles likt med organiserte

Områder for avtalelisens

Åndsverkloven åpner for bruk av avtalelisens på en rekke områder:

  • kopiering og opptak til undervisningsbruk (§ 46)
  • kopiering og opptak til intern bruk i virksomheter (§ 47)
  • kopiering og tilgjengeliggjøring i arkiver, bibliotek og museer (§ 50)
  • bruk av verk på det audiovisuelle området (§ 57)

I tillegg til disse spesifikke tilfellene er det gitt adgang til å inngå avtaler med avtalelisensvirkning også på andre, nærmere avgrensede, områder (generell avtalelisens, § 63).

Kopinors avtaler

Kopinors ordinære kopieringsavtaler er inngått med avtalelisensvirkning og gir derfor adgang til kopiering fra alle norske og utenlandske verk. Avtalen med Nasjonalbiblioteket om Bokhylla.no er også inngått under avtalelisens, men denne avtalen omfatter bare bøker som er utgitt i Norge.