Dette er Kopinor

Kopinor er en del av et kulturelt kretsløp. Gjennom våre avtaler sikres alle brukere enkel og lovlig tilgang til åndsverk - samtidig som rettighetshaverne får betalt slik at nye verk kan bli skapt.

Kopinor er en organisasjon av opphavere og utgivere i til sammen 22 medlemsorganisasjoner.

Kopinor forhandler og inngår avtaler om kopiering og annen bruk av åndsverk i skoleverket, universiteter og høgskoler, statlig og kommunal administrasjon, kirker og trossamfunn og store deler av organisasjons- og næringslivet. De fleste avtalene omfatter både fotokopiering og digital kopiering.

En egen avtale med Nasjonalbiblioteket gir tillatelse til å legge ut bøker i fulltekst (Bokhylla.no).

Vederlaget for kopiering blir fordelt til rettighetshavere i inn- og utland.

Hovedtall 2017

 • Inntekter (vederlag og renter): 350,0 mill. kr
 • Driftskostnader: 41,9 mill. kr (12,0 %)
 • Kollektive vederlag utbetalt
  • til medlemsorganisasjonene: 212,2 mill. kr
  • til Sámikopiija: 2,0 mill. kr
  • til utlandet: 45,2 mill. kr
 • Individuelle vederlag utbetalt: 20,9 mill. kr
 • Antall ansatte: 23

  Mer informasjon

 • Årsmelding 2017 Last ned