Organisasjon

Kopinor er en medlemsorganisasjon med 23 opphaver- og utgiverorganisasjoner som medlemmer.

Representantskapet

Kopinors høyeste organ er representantskapet, som ordinært møtes to ganger i året. Representantskapet er sammensatt av én representant fra hver medlemsorganisasjon.

Representantskapets medlemmer
Kopinors medlemsorganisasjoner
Vedtekter for Kopinor

Styret

Medlemmer Varamedlemmer Valgperiode
Tom Remlov (leder)   2021–23
Arne Magnus (DnF, nestleder 2022–23) 2022–24
Arne Vestbø (NFFO) Aage Borchgrevink (NFFO) 2021–23
Heidi Marie Kriznik (DNF) Hilde Lyng (NO) 2021–23
Dag Idar Tryggestad (NJ) Arne Jensen (NR) 2022–24
Lene Renneflott (Grafill) Gyrid Garshol (NBK) 2022–24
Bente Leiknes Thorsen (NKF) 1) Ole Henrik Antonsen (fra november 2022) (NOPA)
2) Jan Stefan Bengtsson (Musikkforleggerne)
2021–23
Randi S. Øgrey (MBL) Per Brikt Olsen (Fagpressen) 2021–23
  • Alle styremedlemmene unntatt styreleder er nominert av en organisasjon eller gruppe av organisasjoner (se vedtektenes § 6–2).
  • Styrets arbeidsutvalg består i 2022–23 av Tom Remlov, Arne Magnus og Bente Leiknes Thorsen.

Fordelingsnemnda

Medlemmer Valgperiode
Reidun Kjelling Nybø (NR, leder 2022–23) 2021–23
Øyvind Wærholm Graff (DnF, nestleder 2022–23) 2022–24
Monica Boracco (NDF) 2021–23
Unni Boretti (MF) 2022–24
Yngvild Solberg Greiner (NBK) 2021–23
Olav Torvund (NFFO) 2022–24

Valgkomiteen

Medlemmer Valgperiode
Ann-Magrit Austenå 2021–24
Ika Kaminka 2020–23
Bjørn Smith-Simonsen 2022–25

Voldgiftsretten

  • Advokat dr. juris. Are Stenvik (leder)
  • Prof. dr. juris. Kåre Lilleholt
  • Advokat Terje Dahl Svendsen