Organisasjon

Kopinor er en medlemsorganisasjon med 23 opphaver- og utgiverorganisasjoner som medlemmer.

Representantskapet

Kopinors høyeste organ er representantskapet, som ordinært møtes to ganger i året. Representantskapet er sammensatt av én representant fra hver medlemsorganisasjon.

Representantskapets medlemmer
Kopinors medlemsorganisasjoner
Vedtekter for Kopinor

Styret

MedlemmerVaramedlemmerValgperiode
Jens Barland (leder) 2024–26
Arne Vestbø (NFFO, nestleder 2024–25)Nina Herland (NFFO)2023–25
Arne Magnus (DnF)Øyvind Wærholm Graff (DnF)2024–26
Hilde Lyng (NO)Elin Øy (DNF)2023–25
Dag Idar Tryggestad (NJ)Morten Andersen (NR)2024–26
Gyrid Garshol (NBK)Lene Renneflott (Grafill)2024–26
Bente Leiknes Thorsen (NKF)1) Ole Henrik Antonsen (NOPA)
2) Stefan Hallenberg Bengtsson (Musikkforleggerne)
2023–25
Per Brikt Olsen (Fagpressen)Randi S. Øgrey (MBL)2023–25

Alle styremedlemmene unntatt styreleder er nominert av en organisasjon eller gruppe av organisasjoner (se vedtektenes § 6–2). Organisasjonsmessig tilknytning er oppgitt til informasjon.

Arbeidsutvalget
Styrets arbeidsutvalg består i 2024–25 av Jens Barland, Arne Vestbø, Arne Magnus og Bente Leiknes Thorsen.

Fordelingsnemnda

MedlemmerValgperiode
Reidun Kjelling Nybø (NR, leder 2024–25)2023–25
Anders Skogvold (DnF, nestleder 2024–25)2024–26
Trond Vernegg (FF)2023–25
Francisca Aas (MF)2024–26
Yngvild Solberg Greiner (NBK)2023–25
Olav Torvund (NFFO)2024–26

Organisasjonsmessig tilknytning er oppgitt til informasjon.

Valgkomiteen

MedlemmerValgperiode
Bjørn Smith-Simonsen2022–25
Ika Kaminka2023–26
Monica Boracco2024–27

Voldgiftsretten

  • Prof. dr. juris. Ole-Andreas Rognstad (leder)
  • Prof. dr. juris. Kåre Lilleholt
  • Advokat Terje Dahl Svendsen