Organisasjon

Kopinor er en medlemsorganisasjon med 23 opphaver- og utgiverorganisasjoner som medlemmer.

Representantskapet

Kopinors høyeste organ er representantskapet, som ordinært møtes to ganger i året. Representantskapet er sammensatt av én representant fra hver medlemsorganisasjon.

Representantskapets medlemmer
Kopinors medlemsorganisasjoner
Vedtekter for Kopinor

Styret

MedlemmerVaramedlemmerValgperiode
Tom Remlov (leder) 2023–24
Arne Vestbø (NFFO, nestleder 2023–24)Nina Herland (NFFO)2023–25
Arne Magnus (DnF)Øyvind Wærholm Graff (DnF – fra 2023)2022–24
Hilde Lyng (NO)Elin Øy (DNF)2023–25
Dag Idar Tryggestad (NJ)Morten Andersen (NR – fra 2023)2022–24
Lene Renneflott (Grafill)Gyrid Garshol (NBK)2022–24
Bente Leiknes Thorsen (NKF)1) Ole Henrik Antonsen (NOPA)
2) Stefan Hallenberg Bengtsson (Musikkforleggerne)
2023–25
Per Brikt Olsen (Fagpressen)Randi S. Øgrey (MBL)2023–25

Alle styremedlemmene unntatt styreleder er nominert av en organisasjon eller gruppe av organisasjoner (se vedtektenes § 6–2). Organisasjonsmessig tilknytning er oppgitt til informasjon.

Arbeidsutvalget
Styrets arbeidsutvalg består i 2023–24 av Tom Remlov, Arne Vestbø, Arne Magnus og Bente Leiknes Thorsen.

Fordelingsnemnda

MedlemmerValgperiode
Reidun Kjelling Nybø (NR, leder 2023–24)2023–25
Anders Skogvold (DnF – fra 2023. Nestleder 2023–24)2022–24
Trond Vernegg (FF)2023–25
Francisca Aas (MF) (fra november 2023)2022–24
Yngvild Solberg Greiner (NBK)2023–25
Olav Torvund (NFFO)2022–24

Organisasjonsmessig tilknytning er oppgitt til informasjon.

Valgkomiteen

MedlemmerValgperiode
Ann-Magrit Austenå2021–24
Bjørn Smith-Simonsen2022–25
Ika Kaminka2023–26

Voldgiftsretten

  • Prof. dr. juris. Ole-Andreas Rognstad (leder)
  • Prof. dr. juris. Kåre Lilleholt
  • Advokat Terje Dahl Svendsen