Organisasjon

Kopinor er en medlemsorganisasjon med 22 opphaver- og utgiverorganisasjoner som medlemmer.

Representantskapet

Kopinors høyeste organ er representantskapet, som ordinært møtes to ganger i året. Representantskapet er sammensatt av én representant fra hver medlemsorganisasjon.

Representantskapets medlemmer
Kopinors medlemsorganisasjoner
Vedtekter for Kopinor

Styret

Styret 2019/20
Kopinors styre 2019/20. Foran fra venstre: Bente Leiknes Thorsen, Mette Møller, Lene Renneflott og Hege Iren Frantzen. Bak fra venstre: Arne Magnus, Arne Vestbø, Tom Remlov og Per Brikt Olsen.
Foto: Finn Ståle Felberg
Medlemmer Varamedlemmer Valgperiode
Tom Remlov (leder)   2019–21
Mette Møller (DNF, nestleder 2019–20) Ika Kaminka (NO) 2019–21
Arne Vestbø (NFFO) Trond Andreassen (NFFO) 2019–21
Arne Magnus (DnF) Svein Skarheim (DnF) 2018–20
Hege Iren Frantzen (NJ) Arne Jensen (NR) 2018–20
Lene Renneflott (Grafill) Hilde Tørdal (NBK) 2018–20
Bente Leiknes Thorsen (NKF)
  1. Ragnar Bjerkreim (NOPA)
  2. Kai Robøle (Musikkforleggerne)
2019–21
Per Brikt Olsen (Fagpressen) Randi S. Øgrey (MBL) 2019–21
  • Alle styremedlemmene unntatt styreleder er nominert av en organisasjon eller gruppe av organisasjoner (se vedtektenes § 6–2).
  • Styrets arbeidsutvalg består av Tom Remlov, Mette Møller og Arne Magnus.

Styrets strategidokument

Fordelingsnemnda

Medlemmer Valgperiode
Anders Skogvold (DnF, leder 2019–20) 2018–20
Reidun Kjelling Nybø (NR, nestleder 2019–20) 2019–21
Monica Boracco (NDF) 2019–21
Unni Boretti (MF) 2018–20
Halvor Kongshavn (NFFO) 2018–20
Hilde Sjeggestad 2019–21

Valgkomiteen

Medlemmer Valgperiode
Ann-Magrit Austenå 2018–21
Esther Maria Bjørneboe 2017–20
Bjørn Smith-Simonsen 2019–22

Voldgiftsretten

  • Prof. dr. juris. Are Stenvik (leder)
  • Prof. dr. juris. Kåre Lilleholt
  • Advokat Terje Dahl Svendsen