Organisasjon

Kopinor er en medlemsorganisasjon med 22 opphaver- og utgiverorganisasjoner som medlemmer.

Representantskapet

Kopinors høyeste organ er representantskapet, som ordinært møtes to ganger i året. Representantskapet er sammensatt av én representant fra hver medlemsorganisasjon.

Representantskapets medlemmer
Kopinors medlemsorganisasjoner
Vedtekter for Kopinor

Styret
Kopinors styre 2018–19. Fra venstre Tore Slaatta, Randi S. Øgrey, Ragnar Bjerkreim, Lene Renneflott, Tom Remlov, Hege Iren Franzen, Mette Møller og Arne Magnus.
Foto: Finn Ståle Felberg

Styret

Medlemmer Varamedlemmer Valgperiode
Tom Remlov (leder) 2017–19
Mette Møller (DNF, nestleder 2018–19) Ika Kaminka (NO) 2017–19
Tore Slaatta (NFFO) Trond Andreassen (NFFO) 2017–19
Arne Magnus (DnF) Svein Skarheim (DnF) 2018–20
Hege Iren Frantzen (NJ) Arne Jensen (NR) 2018–20
Lene Renneflott (Grafill) Hilde Tørdal (NBK) 2018–20
Ragnar Bjerkreim (NOPA) 1) Bente Leiknes Thorsen (NKF)
2) Kai Robøle (Musikkforleggerne)
2017–19
Randi S. Øgrey (MBL) Per Brikt Olsen (Fagpressen) 2017–19
  • Alle styremedlemmene unntatt styreleder er nominert av en organisasjon eller gruppe av organisasjoner (se vedtektenes § 6–2).
  • Styrets arbeidsutvalg består av Tom Remlov, Mette Møller og Arne Magnus.

Styrets strategidokument

Fordelingsnemnda

Medlemmer Valgperiode
Anders Skogvold (DnF, leder 2018–19) 2018–20
Hilde Sjeggestad (NBK, nestleder) 2017–19
Monica Boracco (NDF) 2017–19
Reidun Kjelling Nybø (NR) 2017–19
Halvor Kongshavn (NFFO) 2018–20
Unni Boretti (MF) 2018–20

Valgkomiteen

Medlemmer Valgperiode
Ann-Magrit Austenå 2018–21
Esther Maria Bjørneboe 2017–20
Bjørn Smith-Simonsen 2017–19

Voldgiftsretten

  • Prof. dr. juris. Are Stenvik (leder)
  • Prof. dr. juris. Kåre Lilleholt
  • Advokat Terje Dahl Svendsen