Kopinor-avtaler for kor, korps og orkester

Gjennom en Kopinor-avtale kan det kopieres noter og annet opphavsrettslig beskyttet materiale innenfor nærmere angitte rammer. Det er ikke nødvendig å oppspore rettighetshaverne og innhente hver enkelts tillatelse.

Adgangen til kopiering er avhengig av at ensemblet har inngått avtale med Kopinor. Dette gjelder alle medlemskorps i følgende organisasjoner:

  • Norges Musikkorps Forbund
  • Korpsnett Norge

Medlemskor og -lag i følgende organisasjoner er omfattet hvis de har tilsluttet seg Kopinor-avtalen:

  • Norges Korforbund
  • Norsk sangerforum
  • Norsk Viseforum

I tillegg har andre enkeltensembler inngått avtale direkte med Kopinor.

Les mer om de ulike avtalene her:

Kulturskolene er dekket gjennom kopieringsavtalen som kommunen har inngått. Les mer om vilkårene for kulturskolene her.