Kopinor-avtaler for kor, korps og orkester

Gjennom en Kopinor-avtale kan det kopieres noter og annet opphavsrettslig beskyttet materiale innenfor nærmere angitte rammer. Det er ikke nødvendig å oppspore rettighetshaverne og innhente hver enkelts tillatelse.

Adgangen til kopiering er avhengig av at ensemblet har inngått avtale med Kopinor. Dette gjelder alle medlemmer i følgende organisasjoner:

 • Norges Musikkorps Forbund
 • Korpsnett Norge
 • De unges orkesterforbund
 • Ung i kor

Medlemskor og -lag i følgende organisasjoner er omfattet hvis de har tilsluttet seg Kopinor-avtalen:

 • Norges Korforbund
 • Norsk sangerforum
 • Norsk Viseforum

I tillegg har andre enkeltensembler inngått avtale direkte med Kopinor.

Les mer om de ulike avtalene her:

Kulturskolene er dekket gjennom kopieringsavtalen som kommunen har inngått. Les mer om vilkårene for kulturskolene her.

  Ønsker du mer informasjon om Kopinor-avtalene?

 • Ida Lillefjære Seniorkonsulent, avtaler og forhandlinger
  E-post: il@kopinor.no Telefon: 23 10 74 46