Årsmelding

Kopinors årsmelding for 2022 inneholder styrets årsberetning, samt fullstendig regnskap med noter. Den inneholder de opplysningene som etter lovens krav skal inngå i en åpenhetsrapport.

    Kopinors årsmelding

  • Årsmelding 2023 Last ned