Formidlingsavtaler

Kopinor inngår avtaler om formidling av verk, både på internett og på andre måter.

Digital formidling

Den viktigste avtalen om digital formidling er med Nasjonalbiblioteket (Bokhylla-avtalen).

Universitetet i Oslo og Kopinor har inngått en avtale om ikke-kommersiell digital formidling av tidsskrifter, serier og lignende materiale utgitt av Universitetet i Oslo til og med 2013. Materialet kan gjøres tilgjengelig for allmennheten på Universitetsbibliotekets åpne plattformer.

Norges Golfforbund og Kopinor har inngått en avtale om ikke-kommersiell digital formidling av bladet Norsk Golf og forløpere, utgitt til og med 2014.

Den kulturelle skolesekken

Kopinor og Kulturtanken har inngått en pilotavtale om fremføring av litteratur i Den kulturelle skolesekken. Etter avtalen gis det tillatelse til å benytte alt utgitt materiale Kopinor representerer – tekst, visuelt materiale og noter – i forbindelse med formidling av verk i Den kulturelle skolesekken (DKS).

Reservasjonsrett

Kopinors avtaler inngås i medhold av bestemmelsene om avtalelisens, og vilkårene gjelder derfor også ikke-organiserte rettighetshavere. Våre formidlingsavtaler inneholder imidlertid en rett til å trekke enkeltverk fra avtalene. 

Opphavere eller utgivere som vil trekke verk, kan henvende seg til Kopinor (se kontaktinformasjon nedenfor).

    Ønsker du mer informasjon?

  • Julie Eng Grønlie Seniorkonsulent, avtaler og forhandlinger
    E-post: jeg@kopinor.no Telefon: 23 10 74 49