Den kulturelle skolesekken

Kopinor og Kulturtanken har inngått en pilotavtale om fremføring av litteratur i Den kulturelle skolesekken.

Etter avtalen gis det tillatelse til å benytte alt utgitt materiale Kopinor representerer – tekst, visuelt materiale og noter – i forbindelse med formidling av verk i Den kulturelle skolesekken (DKS).

Avtalen gjelder først og fremst bruk innenfor kulturuttrykket litteratur. Avtalen gjelder også bruk innenfor andre kulturuttrykk, eventuelt i sjangeroverskridende kulturuttrykk, men ikke innenfor scenekunst og dessuten bare så langt bruken ikke er lisensiert gjennom øvrige avtaler.

Slik kan materialet brukes

Beskyttet materiale kan fremføres, gjengis og deles med tilstedeværende elever som publikum, både i fysiske og digitale møter. Forestillingen kan tas opp for dokumentasjonsformål, men ikke for strømming, videre deling og formidling til andre grupper.

For utdeling av eksemplarer til publikum kan det fremstilles:

  • Fra bok eller lignende, enkeltstående publikasjon: Inntil 15 % av sidetallet, men likevel en hel novelle eller et helt kapittel eller lignende avsnitt.
  • Fra enkeltnoter og notesamlinger: Inntil 15 %, men ikke mer enn 10 sider. 

Fra øvrige publikasjoner (som aviser, ukeblad, tidsskrifter) og fra åpne internettsider, kan det fremstilles eksemplarer for utdeling til publikum uten omfangsbegrensninger.

Det er ingen begrensninger når det gjelder hvor mye av en publikasjon man kan fremføre for et publikum eller gjengi på skjerm.

Navn på opphaver, verkets tittel og kilde skal angis ved forestillingen. Utøvere og produsenter skal rapportere i DKS-portalen hvilke verk som benyttes.

Reservasjonsrett

Opphaver kan reservere seg mot at andre utnytter dennes verk. Meld i så fall fra om reserverte verk til Kopinor (se kontaktinformasjon nedenfor).

Før man benytter verk i en forestilling må utøvere og produsenter i DKS sjekke her om verk er unntatt fra avtalen:

Avtalen

Avtalen mellom Kopinor og Kulturtanken er en pilotavtale som er forlenget til også å gjelde kalenderåret 2024.

Vederlaget vil så langt det er mulig bli fordelt til den enkelte rettighetshaver basert på innrapportering av bruken. 

Les avtalen her:

    Ønsker du mer informasjon?

  • Julie Eng Grønlie Seniorkonsulent, avtaler og forhandlinger
    E-post: jeg@kopinor.no Telefon: 23 10 74 49