Ser framover etter et unntakshalvår

24. juni 2020

– Det har vært et uvanlig halvår, sier Kopinors adm. direktør Yngve Slettholm. Som de fleste virksomheter har Kopinor siden mars i stor grad blitt drevet fra de ansattes og tillitsvalgtes hjemmekontor.

Yngve Slettholm.jpg
Yngve Slettholm ser fram til mer normale forhold og ser nok av utfordringer i tiden framover.
Foto: Finn Ståle Felberg

Slettholm legger imidlertid vekt på at driften av Kopinor ikke har vært skadelidende, og at de ansatte har gjort en stor jobb for at blant annet all fakturering og fordeling av vederlag har gått etter planen.

– Koronakrisen har også vist at våre avtaler gir mange muligheter for bruk av verk. En rekke former for digital kopiering er inkludert i Kopinor-avtalen og er et viktig bidrag når undervisningen flyttes ut av klasserommene og forelesningssalene. Både vi og avtalepartnerne våre vil ta med oss erfaringene fra denne våren i samarbeidet framover.

– En egen «koronaavtale» kom også på plass?

– Ja, både Nasjonalbiblioteket og våre rettighetshavere reagerte raskt og konstruktivt i starten av koronatiden, og vi fikk avtalt en midlertidig åpning av de digitaliserte bøkene i Nasjonalbiblioteket. Slik fikk brukerne økt tilgang mens opphaverne og utgiverne fikk raskt betalt. Dette er et godt eksempel på verdien av kollektiv rettighetsforvaltning og hva vi i Kopinor er til for.

Yngve Slettholm er også president i IFRRO, verdenssammenslutningen av «Kopinor-organisasjoner». Den har også vært preget av koronatiden.

– Mindre reising og mer digitale møter er fornuftige valg for alle organisasjoner, også i normale tider. Men med internasjonale kontakter blir man også minnet om hvordan krisen har rammet andre land langt mer enn Norge. Opphavsretten er navet i viktige økonomiske kretsløp, og vi har ennå ikke oversikt over hvilke langsiktige konsekvenser krisen vil få for våre søsterorganisasjoner over hele verden.

Effektiv rettighetsforvaltning

Slettholm håper likevel på mer normale forhold etter sommerferien og ser nok av utfordringer i tiden framover:

– Opphavsretten krever et kontinuerlig forsvar. Også koronakrisen har ført til høylydte krav om at unntak og fribruk skal løse allmennhetens behov for tilgang. Vårt svar er effektiv rettighetsforvaltning med enkle og ubyråkratiske løsninger for brukerne samtidig som rettighetshaverne sikres vederlag. Dette er også viktig å formidle når vi – antagelig neste år – får vår første lov om kollektiv rettighetsforvaltning.

– Kopinor går også inn i ferien med en helt ny avtale for høyere utdanning?

– Ja, og på det praktiske plan var forhandlingene om denne avtalen også preget av koronakrisens begrensninger. Men først og fremst peker avtalen framover. Høyere utdanning er i stor endring, og vi har nå et fundament for å tilpasse oss nye bruksmåter og brukerbehov. Et godt samarbeid med institusjonene er avgjørende, og vi er glad for at vi er kommet til enighet med Universitets- og høgskolerådet om en ny avtale.

– Stortinget behandler nå en ny språklov, og mange er bekymret over situasjonen for norsk fagspråk. Ordnede forhold og avtaler sikrer vederlag til forskere og forfattere som nettopp bruker og vedlikeholder dette språket. At vår virksomhet på denne måten bidrar til å fremme norsk litteratur og språk, gir motivasjon til fornyet innsats, sier Yngve Slettholm, som med det ønsker alle en god sommer.