Nasjonalbiblioteket og Kopinor enige om digitale bøker

26. mars 2020

Selv om de offentlige bibliotekene er stengt, får norske elever og studenter nå tilgang til alle bøker som Nasjonalbiblioteket har gjort tilgjengelig i sitt nettbibliotek. Dette er gjort mulig gjennom en midlertidig avtale som ble inngått torsdag 26. mars.

Yngve Slettholm og Aslak Sira Myhre.JPG
Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre og Kopinors adm. direktør Yngve Slettholm har undertegnet avtalen som gir elever og studenter tilgang til norske bøker på nett. Bildet er fra en tidligere anledning.
Foto: Hege Lunde

Avtalen mellom Nasjonalbiblioteket og Kopinor har blitt til på rekordtid. Kopinors styre, som representerer de aktuelle rettighetshaverne, godkjente avtaleutkastet torsdag 26. mars. Avtalen ble deretter undertegnet, og ordningen trer i kraft samme dag.

Avtalen gjelder i den ekstraordinære perioden der offentlige biblioteker er stengt som følge av Covid-19-pandemien. Nasjonalbiblioteket kan gjøre bøkene tilgjengelig for alle brukere i utdanningssektoren som logger seg inn gjennom Feide-systemet. Tilgangen er ikke ment som erstatning for alminnelig tilgang til lærebøker og læreverk, men som en erstatning for de offentlige bibliotektjenestene.

Hurtig betaling til rettighetshaverne

Tilgangen det nå er blitt enighet om er en del av den digitale krisepakken som ble lansert tidligere i uka. Yngve Slettholm sa da at krisen vi nå står oppe i, krever ekstraordinære tiltak og vilje til løsninger, og at Kopinor er glad for å kunne bidra til en løsning for dem som er rammet. 

Etter avtalen betaler Nasjonalbiblioteket én million kroner per måned for denne tilgangen. Kopinor vil legge opp til en forenklet og rask fordeling av vederlagsmidlene, slik at forfattere og andre rettighetshavere så fort som mulig kan få nytte av det utbetalte vederlaget.