Ny kopieringsavtale for universiteter og høyskoler

18. juni 2020

Universitets- og høgskolerådet og Kopinor har inngått en ny samarbeidsavtale for kopiering ved universiteter og høyskoler. Mønsteravtalene inngås av de enkelte institusjonene og vil tre i kraft ved årsskiftet.

DSC_0085.JPG
Alf Rasmussen og Yngve Slettholm undertegnet den nye avtalen 18. juni, flankert av Vidar Røeggen fra Universitets- og høgskolerådet og Hege Døssland fra Kopinor. Det er disse fire som har møttes i digitale forhandlinger denne våren.
Foto: Hege Lunde

Kopieringsavtalen gir adgang til kopiering av tekst og bilder fra alt utgitt materiale – norsk og utenlandsk – slik som bøker, tidsskrifter, blader, aviser m.m. samt innhold fra internett. Den gir også adgang til å fremstille kompendier, både trykte og digitale.

Vilkårene for kopiering er i hovedsak slik de er i inneværende avtaleperiode. Betalingsmodellen er endret, slik at vederlaget er avtalt som en felles sum for Universitets- og høgskolerådets medlemmer. Denne skal justeres for prisstigningen i perioden.

Digitale forhandlinger

Med koronatidens begrensninger har forhandlingene vært ført effektivt og i hovedsak digitalt. Etter at de respektive styrene hadde godkjent avtalen, kunne partene møtes ansikt til ansikt 18. juni for å undertegne den.

– Vi er fornøyd med at vi har kommet fram til en langsiktig avtale og en omforent betalingsmodell som vil lette fordelingen mellom institusjonene, sier Alf Rasmussen, generalsekretær i Universitets- og høgskolerådet.

– Universitets og høyskolesektoren er viktig for Kopinor. Etter smidige forhandlinger har vi kommet fram til en langsiktig løsning som begge er fornøyd med, sier Yngve Slettholm, adm.direktør i Kopinor.

Avtalen gjelder fra og med 2021 og fire år framover. Universitets- og høgskolerådets medlemmer vil få tilsendt informasjon om avtalen om kort tid, og institusjonene vil få nye avtaledokumenter i løpet av høsten.