Ny kopieringsavtale for høyere utdanning

12. juni 2024

Universitets- og høgskolerådet og Kopinor er blitt enige om vilkårene for kopiering av verk i høyere utdanning for de neste fem årene.

Nina Sandberg Hege Munch Gundersen.jpg
Hege Munch Gundersen, Kopinor, og Nina Sandberg, Universitets- og høgskolerådet (UHR), undertegnet samarbeidsavtalen på vegne av sine organisasjoner.
Foto: Aron Bræstrup Løsnes

Vilkårene for kopiering er i hovedsak slik de er i inneværende avtaleperiode. Avtalen, som gjelder for årene 2025–2029, gir adgang til kopiering av tekst og bilder fra alt utgitt materiale – norsk og utenlandsk – slik som bøker, tidsskrifter, blader, aviser m.m. samt innhold fra internett. Den gir også adgang til å fremstille kompendier, både trykte og digitale.

– UHR ser at avtalen er viktig for det litterære kretsløpet i Norge, og at den bidrar til utvikling av gode fagbøker og sakprosa på norsk. Avtalen er et viktig bidrag for å støtte opp om norsk fagspråk, sier Sunniva Whittaker, styreleder i Universitets- og høgskolerådet:

– Gjennom denne avtalen kan studenter og ansatte ta kopier og utskrifter fra utgitt materiale, både norsk og utenlandsk, uten å måtte oppspore rettighetshaverne og innhente tillatelse. Studenter og kursdeltakere ved våre institusjoner kan også kopiere inntil 15 % av sidetallet i en bok uten å innhente tillatelse. Disse bruksrettighetene har stor verdi for våre institusjoner.

Hege Munch Gundersen er glad for at det er en felles forståelse av Kopinor-avtalens verdi:

– Partene er enige om å sikre at rettighetshavernes interesser ivaretas også ved kopiering, deling og nedlasting. Vederlaget føres tilbake til opphavere og utgivere og gjør at alle i høyere utdanning stadig får tilgang på nye verk og oppdatert kunnskap. Det er viktig i et lite språkområde som det norske.

– Å ivareta dette kretsløpet oppleves viktigere enn noen gang. UH-sektoren opplever kostnadskutt og en kraftig engelskspråklig innflytelse, samtidig som de som skaper, utvikler og utgir fag- og lærebøker opplever et dramatisk fall i salget til studenter.

Samarbeidsavtalen mellom de to organisasjonene regulerer blant annet beregning og fakturering av vederlag. Den tilknyttede mønsteravtalen vil etter sommeren bli tilbudt alle universiteter og høgskoler som er medlem av UHR.