Organisasjon

Kopinor er en medlemsorganisasjon med 22 opphaver- og utgiverorganisasjoner som medlemmer.

Representantskapet

Kopinors høyeste organ er representantskapet, som ordinært møtes to ganger i året. Representantskapet er sammensatt av én representant fra hver medlemsorganisasjon.

Representantskapets medlemmer
Kopinors medlemsorganisasjoner
Vedtekter for Kopinor

Styret

Medlemmer Varamedlemmer Valgperiode
Tom Remlov (leder)   2019–21
Mette Møller (DNF, nestleder) Hilde Lyng (NO, fra mai 2020) 2019–21
Arne Vestbø (NFFO) Trond Andreassen (NFFO) 2019–21
Arne Magnus (DnF) Hege Gundersen (DnF) 2020–22
Hege Iren Frantzen (NJ) Arne Jensen (NR) 2020–22
Gyrid Garshol (NBK) Lene Renneflott (Grafill) 2020–22
Bente Leiknes Thorsen (NKF) 1) Ragnar Bjerkreim (NOPA)
2) Kai Robøle (Musikkforleggerne)
2019–21
Per Brikt Olsen (Fagpressen) Randi S. Øgrey (MBL) 2019–21
  • Alle styremedlemmene unntatt styreleder er nominert av en organisasjon eller gruppe av organisasjoner (se vedtektenes § 6–2).
  • Styrets arbeidsutvalg består av Tom Remlov, Mette Møller og Arne Magnus.

Fordelingsnemnda

Medlemmer Valgperiode
Anders Skogvold (DnF, leder) 2020–22
Reidun Kjelling Nybø (NR, nestleder) 2019–21
Monica Boracco (NDF) 2019–21
Unni Boretti (MF) 2020–22
Halvor Kongshavn (NFFO) 2020–22
Hilde Sjeggestad 2019–21

Valgkomiteen

Medlemmer Valgperiode
Ann-Magrit Austenå 2018–21
Bjørn Smith-Simonsen 2019–22
Ika Kaminka 2020–23

Voldgiftsretten

  • Advokat dr. juris. Are Stenvik (leder)
  • Prof. dr. juris. Kåre Lilleholt
  • Advokat Terje Dahl Svendsen