Organisasjon

Kopinor er en medlemsorganisasjon med 23 opphaver- og utgiverorganisasjoner som medlemmer.

Representantskapet

Kopinors høyeste organ er representantskapet, som ordinært møtes to ganger i året. Representantskapet er sammensatt av én representant fra hver medlemsorganisasjon.

Representantskapets medlemmer
Kopinors medlemsorganisasjoner
Vedtekter for Kopinor

Styret

211026FSF232-Edit.jpg
Kopinors styre 2021–22. Fra venstre: Arne Magnus, Bente Leiknes Thorsen, Tom Remlov, Arne Vestbø, Randi S. Øgrey, Gyrid Garshol, Dag Idar Tryggestad og Heidi Marie Kriznik.
Foto: Finn Ståle Felberg
Medlemmer Varamedlemmer Valgperiode
Tom Remlov (leder)   2021–23
Arne Magnus (DnF, nestleder 2021–22) Hege Munch Gundersen (DnF) 2020–22
Arne Vestbø (NFFO) Aage Borchgrevink (NFFO) 2021–23
Heidi Marie Kriznik (DNF) Hilde Lyng (NO) 2021–23
Dag Idar Tryggestad (NJ, fra 2021) Arne Jensen (NR) 2020–22
Gyrid Garshol (NBK) Lene Renneflott (Grafill) 2020–22
Bente Leiknes Thorsen (NKF) 1) Ragnar Bjerkreim (NOPA)
2) Jan Stefan Bengtsson (Musikkforleggerne)
2021–23
Randi S. Øgrey (MBL) Per Brikt Olsen (Fagpressen) 2021–23
  • Alle styremedlemmene unntatt styreleder er nominert av en organisasjon eller gruppe av organisasjoner (se vedtektenes § 6–2).
  • Styrets arbeidsutvalg består i 2021–22 av Tom Remlov, Arne Magnus og Bente Leiknes Thorsen.

Fordelingsnemnda

Medlemmer Valgperiode
Reidun Kjelling Nybø (NR, leder nov. 2021 til 2022) 2021–23
Unni Boretti (MF, nestleder nov. 2021 til 2022) 2021–22
Monica Boracco (NDF) 2021–23
Øyvind Wærholm Graff (DnF, fra nov. 2021) 2021–22
Yngvild Solberg Greiner (NBK) 2021–23
Halvor Kongshavn (NFFO) 2020–22

Valgkomiteen

Medlemmer Valgperiode
Ann-Magrit Austenå 2021–24
Ika Kaminka 2020–23
Bjørn Smith-Simonsen 2019–22

Voldgiftsretten

  • Advokat dr. juris. Are Stenvik (leder)
  • Prof. dr. juris. Kåre Lilleholt
  • Advokat Terje Dahl Svendsen