Strømming av gudstjenester: Nå kan teksten følge med

30. mai 2022

En rekke menigheter i Den norske kirke strømmer nå gudstjenester på nett. En ny avtale sikrer at også tekst og annet beskyttet materiale kan være med i overføringen.

IMG_2845.jpeg
Flere menigheter har lagt til rette for å kunne følge gudstjenester også utenfor kirkerommet. Den nye avtalen sikrer at også tekster lovlig kan overføres.
Foto: Trond Smith-Meyer

Covid-19-pandemien førte til et oppsving i overføring av gudstjenester på nettet. Mange menigheter har videreført dette som et tilbud, både på egne nettsider og via plattformer som Facebook og Youtube.

Hittil har det ikke vært mulig å legge ut tekst lovlig i slike overføringer. Nå har imidlertid KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter og Kopinor inngått en tilleggsavtale som gir menigheter i Den norske kirke lov til å legge ut beskyttet materiale, som tekst og bilder, når de overfører gudstjenester og kirkelige handlinger på internett. Slik kan for eksempel sang- og salmetekster gjengis i undertekster og beskyttet innhold i en Powerpoint kan filmes. Avtalen gjelder både ved direktestrømming og i form av opptak.

– Vi er glad for å kunne imøtekomme et klart behov i kirken, sier avdelingsdirektør i Kopinor, Hege Døssland. – Avtalen er midlertidig, og vi skal nå undersøke hvordan de enkelte menighetene og fellesrådene bruker de nye mulighetene. Dette vil legge grunnlaget for en eventuell permanent avtaleløsning.

Fremføring av musikk forutsetter i tillegg en avtale med TONO. Flere opplysninger om dette og annet som menighetene bør være oppmerksomme på, finnes i KAs retningslinjer for strømming:

Les mer om avtalen på Kopinors nettsider: