Støttespiller for høyere utdanning

28. februar 2018

– Vi er glad for å kunne bidra til en bedre arbeidshverdag for studenter og ansatte, sier avdelingsdirektør i Kopinor, Hans-Petter Fuglerud.

I en artikkel i Kopinornytt skriver Fuglerud at Kopinor i over 30 år har vært en støttespiller og samarbeidspartner for høyere utdanning i Norge. I takt med endringer i sektoren er også kopieringsavtalen løpende videreutviklet.

Gjennom Kopinoravtalen kan både studenter og ansatte kopiere fra utgitt materiale, slik som bøker, tidsskrifter, blader, aviser m.m. samt innhold fra internett. Kopinor tilbyr også en komplett løsning, Bolk, for fremstilling av kompendier. Denne er utviklet i dialog med universitets- og høgskolesektoren:

– Sammen ser vi nå på hvordan nye verktøy i sektoren, for eksempel pensumlistesystemer, kan spille sammen med de eksisterende løsningene. Målet er mest mulig brukervennlige løsninger for tilgang på innhold samtidig som rettighetshavernes interesser blir ivaretatt, skriver Fuglerud i artikkelen.

Les mer: