Kopinorseminaret 2018: Studenten og de gode hjelperne

5. februar 2018

Velkommen til Kopinorseminaret om høyere utdanning, torsdag 1. mars.

Kopinorseminaret 2018

Høyere utdanning er i endring. Studietilbud og institusjoner utvikles, og som støtte for undervisningen bidrar blant annet bibliotek, forlag og bokhandel i studiehverdagen. Er det flyt, god informasjon og koordinering av tilbudene? Hvor tilpasset er de dagens krav? Og treffer de studentenes behov?

Kopinorseminaret 2018 arrangeres

 • Torsdag 1. mars 2018, kl. 9.00–12.15
 • Thon konferansesenter, Nansensalen, Universitetsgata 26, Oslo.

Innledere

 • Mats Beldo,
  Leder, Norsk Studentorganisasjon
 • Oddrun Samdal
  Viserektor, Universitetet i Bergen  
 • Curt Rice
  Rektor, OsloMet – storbyuniversitetet
 • Anna Løken
  Bibliotekdirektør, Høgskolen Innlandet
 • Frode Arntsen
  Avdelingsdirektør, Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan
 • Arnstein Bjørke
  Daglig leder, Akademika
 • Hege Gundersen
  Forlagssjef, Universitetsforlaget

Programleder:

 • Tove Lie
  Redaktør, universitets- og høgskoleavisen Khrono

Velkommen!
Seminaret er gratis, men påmelding er nødvendig. Påmeldingsfrist 26. februar.

Påmelding

  Kontakter

 • Hege Lunde Kommunikasjonssjef
  E-post: hl@kopinor.no Telefon: 23 10 74 55 | 975 35 235
 • Trond Smith-Meyer Redaktør
  E-post: tsm@kopinor.no Telefon: 23 10 74 36 | 415 60 512