Rettighetshaverne får som fortjent

13. september 2018

Gjennom Kopinor-avtalene får skoler, universiteter, virksomheter og offentlig forvaltning adgang til å kopiere fra bøker, aviser og innhold fra internett. Vederlaget går ut igjen til opphavere og utgivere, og nå gjennomføres årets største utbetaling.

Susanne Levin 007.JPG
Susanne Levin passer på at alle rettighetshavergrupper får det de skal ha.
Foto: Trond Smith-Meyer

Fredag 14. september 2018 utbetales 156 millioner kroner til norske opphavere og utgivere gjennom deres organisasjoner.

– En stor del av dette er betaling for kopiering i norske skoler, både kommunale og private. Kopinor-avtalene innebærer at skolene kan fotokopiere, skanne, skrive ut og kopiere digitalt fra bøker, aviser og fra internett, sier Susanne Levin, som er seniorkonsulent med ansvar for fordeling i Kopinor.

Hun forteller videre at at høstens utbetaling også omfatter vederlag fra kopiering i statlig og kommunal forvaltning, Den norske kirke og private virksomheter. Vederlagsmidlene går videre til rettighetshaverne i form av stipender, ulike fellestiltak eller direkte utbetalinger.

Stipender legger grunnlaget

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) mottar vederlag på vegne av norske faglitterære forfattere og oversettere. To ganger i året kan man søke prosjektstipender hos Det faglitterære fond, og rett før sommeren fikk over 200 forfattere beskjed om at deres søknader var blitt innvilget. En bevilgning på 28,5 millioner kroner ga prosjektstipend tilsvarende over 1000 månedsverk, noe som i sin tur legger grunnlaget for hundrevis av nye bøker.

Er du rettighetshaver?

Også flere andre av Kopinors medlemsorganisasjoner utlyser stipender i disse dager. Medlemmer og ikke-medlemmer likebehandles ved tildeling av stipender finansiert av kopivederlag.