Miljøfyrtårn

Kopinor har siden 2019 vært sertifisert etter Miljøfyrtårn-ordningen. Gjennom sertifiseringen har Kopinor etablert, forsterket og videreutviklet rutinene innenfor arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

DSC_1674.JPG
Oslos ordfører Marianne Borgen overrakte i 2019 Miljøfyrtårn-diplomet til Kopinors hovedverneombud Christer Jakobsen og kontor- og personalleder Grete Nyhus.
Foto: Emil Bæk Holland, Oslo kommune

Kopinors overordnede mål for helse, miljø og sikkerhet

Kopinor skal:

 • overholde alle myndighetskrav innenfor HMS, og egne krav nedfelt i f.eks. personalhåndboken
 • ha et godt arbeidsmiljø
 • sikre en mest mulig miljøvennlig drift
 • kontinuerlig bestrebe seg på å redusere sin miljøbelastning også utover myndighetskravene
 • ha en begrenset bruk av forbruksmaterialer og etterstrebe en effektiv bruk av energi
 • ha en miljøhåndbok som gir gode retningslinjer for den daglige driften (miljøsider på intranett)
 • ha nullvisjon til skader og ulykker

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. 

  Regnskap og rapporter

 • Klima- og miljørapport 2023 Last ned
 • Klimaregnskap 2023 Last ned

  Miljøfyrtårn-ansvarlig

 • Grete Nyhus Kontor- og personalleder
  E-post: gny@kopinor.no Telefon: 23 10 74 33 | 900 10 739