Ny kopieringsavtale for skoler og kommuner

14. desember 2021

KS og Kopinor er enige om vilkårene for kommunenes og fylkeskommunenes kopiering i de neste fire årene. Avtalen omfatter blant annet kopiering i undervisningen for 800 000 elever i grunnskoler, videregående skoler og fagskoler.

Kopimaskin.JPG
Den nye avtalen viderefører adgangen til fotokopiering og digital kopiering fra utgitt materiale.
Foto: Hege Lunde

Kopieringsavtalene inngås av den enkelte kommune eller fylkeskommune, og eksisterende avtale utløper ved årsskiftet. Den nye avtalen viderefører adgangen til fotokopiering og digital kopiering fra utgitt materiale til bruk i undervisning og internt i kommunenes og fylkeskommunenes administrasjon og drift.

Mønsteravtalen som nå er fremforhandlet av KS og Kopinor, gjelder årene 2022–2025. Den har en økonomisk ramme på 183 millioner kroner i 2022, og vederlaget vil årlig bli indeksregulert og justert for endringer i antall elever og ansatte. Kopinor fordeler vederlaget videre til rettighetshaverne gjennom deres organisasjoner i inn- og utland.

Styrket samarbeid

KS og Kopinor er også blitt enige om et styrket samarbeid gjennom perioden, blant annet for å etablere et felles kunnskapsgrunnlag om bruk og anskaffelse av læremidler i skoleverket.

– KS er glad for at partene har blitt enige om en ny 4-årig mønsteravtale. Avtalen gir kommuner og fylkeskommuner trygghet for lovlig å kunne kopiere opphavsrettslig beskyttet materiale. Dette er viktig for at elever i grunnskole og i videregående opplæring får tilgang til hensiktsmessig og oppdatert læremateriell. KS anbefaler kommuner og fylkeskommuner å tiltre avtalen når den blir tilbudt av Kopinor, sier spesialrådgiver i KS, Karsten Langfeldt, som har ledet forhandlingsutvalget.

– Avtalen vi nå har inngått, gir norske lærere en utstrakt adgang til å supplere læringsressursene i en tid hvor skolehverdagen og læremiddelsituasjonen er i sterk endring. Vi ser fram til et nært samarbeid med KS og sektoren for øvrig i årene framover, sier Yngve Slettholm, administrerende direktør i Kopinor. 

Kopinor vil sende ut avtaler og nærmere informasjon til kommunene og fylkeskommunene før jul.