Kunstig intelligens på NKUL

Som forventet var kunstig intelligens i vinden på NKUL-konferansen i Trondheim i mai. Kopinor fikk også spørsmål om dette.

Både i plenumssesjoner og på Kopinors utstilling og utstillerseminar Bli med på en samtale om opphavsrett og kopiering i klasserommet, ble det stilt interessante spørsmål om blant annet kunstig intelligens. Hvem har for eksempel opphavsretten til en tekst som er skrevet av ChatGPT?

På Kopinors seminar ble det også stilt gode spørsmål om hva som er innafor eller ikke når det gjelder kopiering fra bøker og fra nett, omfanget av ulovlig kopiering, kopiering av noter samt begrensninger når det gjelder engangshefter.

En av de fremmøtte lærerne stilte også spørsmål om hva vi i Kopinor gjør med pengene vi krever inn. Det ga oss en fin anledning til også å snakke om hvordan vi fordeler pengene tilbake til rettighetshaverne, forfattere, komponister, billedkunstnere, journalister og andre slik at nye verk kan bli skapt – slik blir Kopinor-avtalen en del av det kulturelle kretsløpet.

Globalskolen var en av mange som var innom utstillingen. Skolen gir nettundervisning i norsk, samfunnsfag og KRLE for norske elever i alderen 6-16 år bosatt i utlandet. Alle lærerne bor og jobber i Norge. Globalskolen er eid av Volda kommune og er støttet av Utdanningsdirektoratet.

Ståle Heggset, weblærer hos Globalskolen, var opptatt av Kopinor-avtalen og dens muligheter.
– Det er veldig greit at vi kan ta fotokopier, utskrifter og digitale kopier av beskyttet materiale og at det ikke er nødvendig å oppspore rettighetshaverne og innhente hver enkelts tillatelse, sier han.

Globalskolen.jpg
Globalskolen fra venstre Ståle Heggset, Jørn Harald Høydal og Monica Heggset.
Foto: Marit Mosnesset

Vi minte ham om at kopiering skal være et supplement og ikke en erstatning for kjøp. Mulighetene og hvilke begrensninger som gjelder, kan du lese mer om her:

Les mer om Kopinor-avtalen for skoler, barnehager og voksenopplæring

NKUL

Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring (NKUL) er Norges største møteplass for den som har interesse for bruk av IKT i undervisning. Målgruppene for konferansen er lærere, skoleledere, lærerutdannere og deltakere fra utdanningssektoren for øvrig. I år ble den arrangert 10. – 12. mai på NTNU i Trondheim med godt over tusen deltakere. NKUL ble arrangert første gang i 1995, og har vært arrangert hvert år siden.