Nytt direktiv om opphavsrett – konsekvenser og nye muligheter

4. april 2019

Velkommen til Kopinorseminaret 2019!

KPN Seminar 2019 - Flak

EUs nye direktiv om opphavsrett ble vedtatt i EU-parlamentet i mars og skal godkjennes endelig av medlemslandene i april. Direktivet skal så implementeres i landenes lovgivning, gjennom EØS-avtalen også i Norge.

På årets Kopinorseminar vil vi få oversikt over de viktigste bestemmelsene i direktivet og de praktiske konsekvensene dette gir, samt fordeler og utfordringer for utvikling og utnyttelse av kultur og kunnskap i Norge.

Kopinorseminaret 2019 arrangeres

 • Tirsdag 30. april 2019, kl. 9.15–12
 • Thon konferansesenter, Morgenstierne, Universitetsgata 26, Oslo.

Innhold

Fra eierskap til tilgang

 • Terje Colbjørnsen
  Førsteamanuensis ved OsloMet

Terje Colbjørnsen er førsteamanuensis ved Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag på OsloMet og deltar i forskningsprosjektet Streaming the culture industries: Analyzing the technology, usage and economy of streaming media services (STREAM).
Les mer om Terje Colbjørnsens innledning her.

EUs opphavsrettsdirektiv

 • Helge Sønneland
  Rådgiver, tidligere departementsråd i Kulturdepartementet

Nye muligheter for rettighetshaverne

 • Randi Øgrey
  Adm. direktør i Mediebedriftenes Landsforening
 • Cato Strøm
  Adm. direktør i TONO

Seminaret er gratis, men påmelding er nødvendig, se nedenfor. Påmeldingsfrist 24. april.

Kopinors årsmøte avholdes samme sted kl. 13.00.

Kopinorseminaret

Påmelding Kopinorseminaret 2019