Formidling av norsk kultur i fremtiden

4. april 2019

Terje Colbjørnsen kommer til årets Kopinorseminar.

Terje Colbjørnsen
Terje Colbjørnsen innleder Kopinorseminaret 30. april med foredrag om skiftet fra eierskap til tilgang.
Foto: Hege Lunde

Strømmetjenester som Netflix, Spotify og Storytel tar over stadig større deler av mediedistribusjonen. Fra brukersiden kan dette ses som en overgang fra eierskap til tilgang, der sluttbrukeren har mindre kontroll over sitt mediebibliotek. I tillegg styres vår oppmerksomhet av algoritmebaserte anbefalinger og filtreringer, basert på forutsigelser om hva vi liker. Strømmetjenestenes fremvekst utfordrer også kulturpolitikken, samtidig som de preges av politiske og juridiske rammer.

Dette er blant temaene som Terje Colbjørnsen, førsteamanuensis ved Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag på OsloMet, jobber med i forskningsprosjektet Streaming the culture industries: Analyzing the technology, usage and economy of streaming media services (STREAM).

Etter en slik lang tittel er det godt at Terje er den pedagogiske typen som villig tar i bruk tavla i møterommet og tegner opp en improvisert modell for å formidle hovedinnholdet. Linjen med strømmetjenester – enten det er innenfor film, musikk eller litteratur – fortoner seg som en rikholdig buffetløsning, forutsatt at brukeren forplikter seg til en betaling for tilgang. Pris, forretningsmodeller, avtaler, tekniske løsninger og algoritmer spiller inn på ulike nivåer og påvirker hva du og jeg som bruker vil kunne velge i.

Med dette som utgangspunkt kan man stille spennende spørsmål som: Hvorfor er det så lite norsk film i Netflix? Hvor enkelt er det egentlig å få tak i norsk samtidslitteratur i strømmetjenestene? Hvordan har Storytel i Sverige bidratt til at strømming av lydbøker er hele 12 % av totalmarkedet? Hvordan fungerer mediemarkedsreguleringer i Norge, og hva slags konsekvenser får det for brukerne – og for rettighetshaverne?

Kopinorseminaret 30. april

Denne korte introduksjonen lover godt for en spennende innledning til Kopinors seminar 30. april. Her er hovedtemaet for øvrig EUs nye direktiv om opphavsrett. Hvilke konsekvenser får det, og muligheter gir det?.

Helge Sønneland, rådgiver og tidligere departementsråd i Kulturdepartementet gir en innføring i de viktigste bestemmelsene og Randi Øgrey, administrerende direktør i Mediebedriftenes landsforening og Cato Strøm, administrerende direktør i TONO vil diskutere nye muligheter for rettighetshaverne.

Som innleder til programmet har Terje Colbjørnsen sagt ja til å komme, og det blir anledning til å få høre nærmere om forskning på fremtidig formidling av norsk kultur.

KPN Seminar 2019 - Flak