Golfhistorie med rettighetene på plass

8. november 2022

Norges Golfforbund skulle digitalisere alle medlemsbladene, men satt ikke på alle opphavsrettighetene. Da kom Kopinor på banen.

DSC_0004.JPG
Hege Døssland i Kopinor og Jens N. Engelstad fra Golfforbundets faggruppe for golfhistorie har hatt et godt samarbeid om digital tilgjengeliggjøring av Norsk Golf. 
Foto: Hege Lunde

Når aviser og blader skal digitaliseres og legges på nett, dukker spørsmålet om rettighetene opp. Mange enkeltpersoner har bidratt med tekst og bilder gjennom årene og det kan oppleves som en utfordring å få klarert opphavsrettighetene. Da Norges Golfforbund ville digitalisere sine gamle medlemsblader, støtte de på den samme utfordringen, men forbundet fant en løsning hos Kopinor.

Kopinor kunne på vegne av rettighetshaverne de representerer, og med støtte i åndsverkslovens bestemmelser om avtalelisens, tilby en samlet avtale for alle rettighetene i de gamle medlemsbladene. I juni 2019 undertegnet Golfforbundet avtalen med Kopinor, og den ble deretter godkjent av Kulturdepartementet.

Golfforbundets medlemsblader er nå tilgjengelig hos Nasjonalbiblioteket, etter at forbundet har inngått en avtale om søkbar digitalisering og publisering av alle tidligere utgitte og fremtidige digitale og papirbaserte blader.

– Det er en glede å bidra til at viktig norsk golfhistorie kan oppleves på nett. Gjennom avtalen har forbundet på en enkel måte fått tillatelse til å digitalisere og tilgjengeliggjøre det opphavsrettslige beskyttede innholdet i medlemsbladene, sier Hege Døssland, direktør for avtaler og kunder i Kopinor. Hun legger til at avtalen kan være modell for lignende fagpresse- og medlemsblader.