Det lille ekstra i videregående skole

23. oktober 2020

Kopinors brukerundersøkelser viser at lærerne har et stort behov for å kopiere «det lille ekstra» til undervisningen. Denne høsten går vi ut til landets videregående skoler for å skape bevissthet om opphavsrett og den avtalen skolene har med Kopinor.

Visning Elvebakken.jpg
Premierevisningen av den nye Kopinor-filmen fant sted hos medieelevene på Elvebakken videregående skole.
Foto: Hege Lunde

I fjor var det grunnskolene som fikk tilpasset materiell. I år er det de videregående skolene, og sentralt står en film der elever fra 2. klasse medieproduksjon på Elvebakken videregående skole i Oslo svarer på spørsmål om opphavsrett, deling og kreditering av egne og andres arbeider.

Kopinor-avtalen

«Det lille ekstra» kan være et ønske om oppdatert materiale, tekster om spesielle emner, inspirasjon eller å legge en personlig touch til det innkjøpte læringsmateriellet.

Kopinor-avtalen gir skolene tilgang til kvalitetsinnhold ved muligheten til kopiering og digital bruk, samtidig som opphavsretten ivaretas. Gjennom avtalen som alle kommuner har inngått, kan lærerne hente inn «det lille ekstra» ved å kopiere fra bøker, aviser og andre utgivelser, både papir og digitalt. Avtalen forutsetter imidlertid at kopiering ikke skal erstatte, men være et supplement til anskaffelse av læremidler.

Vederlaget som blir betalt, går tilbake til forfattere, journalister, komponister, fotografer, illustratører og deres forlag som kompensasjon for bruken. Slik kan de fortsette å utvikle nye lærebøker, artikler, illustrasjoner og annet innhold.

video

Det lille ekstra

Sentralt i kampanjen står denne filmen der elever fra 2. klasse medieproduksjon på Elvebakken videregående skole i Oslo svarer på spørsmål om opphavsrett, deling og kreditering av egne og andres arbeider.