Beredt på endringer

26. juni 2019

Digital bruk har vært en del av kopieringsavtalene i ti år. – Det er likevel fortsatt nødvendig for Kopinor å følge endringene hos brukerne og rettighetshaverne tett, sier adm. direktør Yngve Slettholm i vår sommerprat.

Yngve-Slettholm
Kollektiv rettighetsformidling er en sentral del av den norske modellen for kulturformidling, sier Yngve Slettholm.
Foto: Finn Ståle Felberg

– Helt fra kopimaskinene inntok norske lærerværelser, har Kopinors rolle vært å møte brukernes behov stilt overfor ny teknologi, sier Yngve Slettholm, som viser til at dette er like aktuelt i dag:

– Skoleverket står midt oppe i en omfattende fagfornyelse, som igjen legger grunnlaget for utvikling av læremidler, i stor grad digitale. Dette er gode eksempler på endringer som Kopinor må være beredt på å møte. Vår oppgave er å forvalte rettighetshavernes interesser og samtidig tilby de gode løsningene for enkel klarering og lovlig bruk av opphavsrettslig beskyttet innhold.

Undersøkelser

Slettholm minner om at digitalisering er en del av virkeligheten innenfor alle Kopinors avtaleområder:

– Ikke minst skjer det mye i høyere utdanning. Noen stikkord kan være åpen publisering av forskning og mer digital læring. Vi arbeider nå sammen med sektoren på flere områder, både for å samordne pensumløsningen Bolk med de nye pensumlistesystemene og for å undersøke bruken av kopier slik at vi oppnår et felles kunnskapsgrunnlag fram mot nye avtaler.

Yngve Slettholm forteller at Kopinors styre på sitt siste møte før ferien vedtok støtte til et utredningsprosjekt i regi av den internasjonale forleggerforeningen. Rapporten herfra vil blant annet ta for seg nye digitale forretningsmodeller og forvaltningsorganisasjonenes rolle, temaer som også gir et godt grunnlag for Kopinors egen strategiprosess.

Avtalelisens i Europa

– I fjor fikk vi en ny åndsverklov, og i år har EU vedtatt et opphavsrettsdirektiv som også vil påvirke norsk lovgivning. Hvilke virkninger får dette for Kopinors virksomhet?

– Lovendringene berører ikke våre avtaler direkte, men det er likevel bra med en stadig oppdatering og videreutvikling av opphavsrettslovgivningen. Jeg er ikke minst glad for at prinsippet om avtalelisens nå er slått fast som en del av europeisk rett. Denne nye artikkel 12 i direktivet vil kunne åpne for flere prosjekter på linje med vår Bokhylla-avtale.

På litt kortere sikt ser Slettholm fram til å få på bordet det lovforslaget som vil gjennomføre EU-direktivet om kollektiv forvaltning i norsk rett.

– Kollektiv rettighetsforvaltning og avtalelisens er sentrale deler av det vi kan kalle en nordisk – eller norsk – modell for kulturpolitikk generelt og litteraturpolitikk spesielt. Når Norge kommer til Frankfurt-messen i høst som gjesteland, vil det norske litteraturpolitiske systemet være noe av det som blir presentert. Det er viktig å løfte fram en viktig bakgrunn for Kopinors virksomhet, nemlig å sikre formidling og nyskaping av kultur og kunnskap, avslutter Yngve Slettholm.