Vi delerlovlig

Respekt foropphavsretten– et samfunnsansvar

Deling av kunnskap og informasjon er viktig for alle bedrifter, institusjoner og organisasjoner. Kopinoravtalen legger til rette for enkel og lovlig deling, både digitalt og på papir.

Med avtalen kan bedriften konsentrere seg om sine oppgaver, mens Kopinor tar seg av rettighetene og betalingen til opphavsmenn og utgivere.

Respekt for opphavsrett sikrer dermed at de som skaper kultur og kunnskap, får betalt.

En bedrift som tar samfunnsansvar har konkurransefortrinn i dagens informasjonssamfunn. Med Kopinoravtalen får bedriftene – som et symbol og en påminnelse – rett til å bruke Kopinors rettighetsmerke for lovlig deling.

video

Det kulturelle kretsløpet

Kopinor inngår avtaler om kopiering og annen bruk av åndsverk på vegne av opphavsmenn og utgivere. Vederlaget blir fordelt til rettighetshavere i inn- og utland og bidrar til at nye verk kan skapes. Det er et kretsløp som kommer hele samfunnet til gode.

Virksomheter med Kopinor-avtale

Virksomheter som har Kopinor-avtale kan laste ned merket her:

Kopinors rettighetsmerke