Vi deler lovlig

Gjennom Kopinors rettighetsmerke viser virksomheten at den tar samfunnsansvar.

 

Verdimerket uten undertekst

Kopinoravtalen legger til rette for enkel og lovlig deling, både digitalt og på papir. Med avtalen kan bedriften konsentrere seg om sine oppgaver, mens Kopinor tar seg av rettighetene og betalingen til opphavere og utgivere.

Hvis din bedrift, virksomhet eller institusjon har avtale med Kopinor, kan dere bruke rettighetsmerket, for eksempel på deres nettsted eller i annen kommunikasjon. Merket kan lastes ned i ulike formater nedenfor.

Hvis merket brukes på nettstedet, anbefaler vi at det samtidig lenkes til denne siden:
http://www.kopinor.no/avtaler/bedrifter/vi-deler-lovlig

Nedlasting

Rettighetsmerket i png-format

    Trykk-klare formater

  • Rettighetsmerket (eps-fil, CMYK) Last ned