Opplysninger om din bedrift

Din avtale

Avtaleform: Bedriftsavtale Rediger

Kopieringsvolum: Normalt kopieringsvolum Rediger

Årlig pris for en kopieringsavtale er beregnet ut fra antall ansatte, samt virksomhetens kopieringsaktivitet. For 2018 betales for normal kopieringsaktivitet: 89,049 kr per ansatt. I tillegg betales et grunnbeløp på 336,82 kr per år.

Navn og størrelse

Adresse

Kontaktperson for avtalen med Kopinor

Les avtalen

Når du klikker på knappen opprettes din bedrift som kunde. Kopinor fakturer bedriften basert på opplysningene du har gitt. Vi tar kontakt om vi trenger flere opplysninger.