Velg avtaletype

Noen organisasjoner har fremforhandlet egne vilkår for sine medlemmer. Hvis dette gjelder din bedrift, angi organisasjonstilhørighet her.

Er du ikke medlem av noen av disse organisasjonene, velg bedriftsavtale.

Det er også egne innganger for å inngå avtale for private barnehager og for undervisnings- og kursvirksomhet.