Kopinor-avtalen for undervisnings- og kursvirksomhet

Kopieringsavtalen gjelder både for fysisk og digital/nettbasert undervisnings- og kursvirksomhet.

Det kopierte materialet kan gjøres tilgjengelig for ansatte, studenter og kursdeltagere både ved intern spredning av papirkopier og ved digital deling internt og via passordbeskyttet nettsted. Avtalen gir ikke adgang til å legge ut beskyttet materiale på internett. 

Avtalen gir tillatelse til å bl.a.:

  • kopiere bilder fra internett til bruk i powerpoint-presentasjoner
  • laste ned beskyttet materiale fra internett og dele det med kursdeltagere
  • legge ut beskyttet materiale på virksomhetens læringsplattform / lukkede nettverk
  • sende beskyttet materiale/kursmateriell med e-post til kursdeltagere
  • skanne inn fra f. eks. bøker og annet trykt materiale og dele det med kursdeltagere
  • fotokopiere beskyttet materiale og dele det med kursdeltagere

Avtalen gjelder ikke kopiering av lyd og levende bilder, og avtalen gir ikke adgang til digital kopiering av dagspresse. 

Les avtaleteksten her

Beregning av vederlag

Det årlige vederlaget beregnes med utgangspunkt i virksomhetens totale antall undervisnings- og kurstimer per år. Dette fremkommer ved at antall kurstimer per kurs multipliseres med det respektive antall deltagere, og deretter summeres disse delsummene.

Det betales (2024) et vederlag tilsvarende 30,2 øre per kurstime. I tillegg betaler lisenstaker et årlig grunnbeløp på 416,59 kr.

Vederlaget er utregnet på grunnlag av en pris per heltidsekvivalent. Se avtaleteksten for nærmere detaljer.

Inngå avtale

Virksomheten kan inngå avtale ved å fylle ut avtalebekreftelsen nedenfor og sende den til avtale@kopinor.no. Alternativt kan avtalebekreftelsen sendes per post til: Kopinor, Postboks 1663 Vika, 0120 Oslo

    Avtalebekreftelse

  • Avtalebekreftelse, undervisnings- og kursvirksomhet Last ned