Opplysninger om din bedrift

Din avtale

Avtaleform: NHO Endre

Årlig pris for en kopieringsavtale:

  • Beløp per ansatt i bedriften: 37,26 kr
  • Grunnbeløp per bedrift: 186,37 kr

Vederlaget er 2022-priser, og beløpet er justert i henhold til endringer i konsumprisindeksen. Avtalen får virkning for bedriftens ansatte fra og med 1. januar inneværende år.

Navn og størrelse

Adresse

Kontaktperson for avtalen med Kopinor

Les avtalen

Når du klikker på knappen, opprettes din bedrift som kunde. Kopinor fakturerer bedriften basert på opplysningene du har gitt. Vi tar kontakt om vi trenger flere opplysninger.