Opplysninger om din bedrift

Din avtale

Avtaleform: Den norske Advokatforening Endre

Årlig pris for en kopieringsavtale:

  • Beløp per ansatt i virksomheten: 180,92 kr
  • Grunnbeløp per virksomhet: 416,59 kr

Vederlaget er 2024-priser, og beløpet er justert i henhold til endringer i konsumprisindeksen. Avtalen får virkning for virksomhetens ansatte fra og med 1. januar inneværende år.

Vederlaget beregnes etter antall ansatte som innrapporteres til Enhetsregistret (partnere inngår normalt ikke). Vennligst oppgi antall ansatte og det organisasjonsnummeret de ansatte er knyttet til.

For enkeltpersonforetak o.l. som står oppført med 0 ansatte, legges likevel 1 ansatt til grunn for vederlagsberegningen.

Kontorfellesskap

Hvis kontorfellesskapet har eget organisasjonsnummer, oppgis dette og tilhørende ansattetall i Enhetsregisteret. I tillegg ber vi om at dere sender en e-post til Kopinor med oversikt over de advokatene som skal være dekket av avtalen, inkludert deres organisasjonsnummer og ansattetall i Enhetsregisteret.

Les mer om avtalen

Navn og størrelse

Adresse

Kontaktperson for avtalen med Kopinor

Les avtalen

Når du klikker på knappen, opprettes din bedrift som kunde. Kopinor fakturerer bedriften basert på opplysningene du har gitt. Vi tar kontakt om vi trenger flere opplysninger.